Hazine On Ayda 19.3 Milyar YTL Nakit Açığı Verdi

Hazine On Ayda 19.3 Milyar YTL Nakit Açığı Verdi

Ocak-ekim Döneminde Nakit Bazda 144.8 Milyar YTL Gelire Karşılık 120.5 Milyar YTL Faiz Dışı Harcama ve 43.6 Milyar YTL'lik Faiz Ödemesi Yapıldı; 24.4 Milyar YTL Faiz Dışı Fazla Oluşurken, Toplamda Hazine Nakit Dengesi 19.3 Milyar YTL Açık Verdi.

Hazine On Ayda 19.3 Milyar YTL Nakit Açığı Verdi

Hazine'nin yılın ilk on aylık dönemindeki nakit bazda gelir ve harcamaları 19.3 milyar dolar açıkla sonuçlandı. Faiz harcamaları dışarıda tutulduğunda ise Hazine'nin 24.4 milyar YTL fazla verdiği belirlendi.

Hazine, Ekim ayı ve Ocak-Ekim dönemi nakit dengesi gerçekleşmelerine ilişkin geçici verileri açıkladı. Buna göre, Ekim ayında nakit bazda toplam 14 milyar YTL gelir elde edilirken, 12 milyar YTL faiz dışı harcama yapıldı ve 1.8 milyar YTL faiz dışı fazla oluştu. Toplam 1.9 milyar YTL faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 79.5 milyon YTL açık verdi.

Ekim ayında, 1.9 milyar YTL net dış borç ödemesi ve 536 milyon YTL net iç borçlanma olmak üzere toplam 2.4 milyar YTL net borçlanma gerçekleştirildi. Bu gelişmeler sonucunda, Ekim ayında Hazine hesaplarında net 2.5 milyar YTL tutarında azalış meydana geldi.

-ON AYLIK GERÇEKLEŞME-

Yılın Ocak-Ekim döneminde nakit bazda elde edilen toplam 144.8 milyar YTL gelire karşılık 120.4 milyar YTL faiz dışı harcama yapıldı ve 24.4 milyar YTL faiz dışı fazla sağlandı. Aynı dönemdeki toplam 43.6 milyar YTL'lik faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 19.3 milyar YTL açık verdi.

Hazine, on aylık dönemde nakit açığının finansmanı için 9.6 milyar YTL'lik net borçlanmaya gitti. Anılan dönemde 98.5 milyar YTL'lik iç borçlanmaya gidilirken, 84 milyar YTL tutarında iç borç geri ödemesi gerçekleştirildi; net iç borçlanma 14.5 milyar YTL oldu. Dış borçlarda ise 9.7 milyar YTL'lik kullanıma karşılık 14.6 milyar YTL geri ödeme yapıldı; net 5 milyar YTL'lik dış borç tasfiyesine gidildi.

Borçlanma dışı alanlardan sağlanan finansman içinde yaklaşık 7 milyar YTL ile en büyük kalemi özelleştirme gelirleri oluşturdu. Devirli garantili borçlardan 568 milyon YTL geri dönüş sağlandı, TMSF'den 97.2 milyon YTL'lik aktarım gerçekleşti.

Hazine Nakit Gerçekleşmeleri (Ocak-Ekim; Milyon YTL)

/**

NAKİT GELİRLER 144.822,2

NAKİT GİDERLER 164.100,0

Faiz Dışı Giderler 120.461,6

Faiz Giderleri 43.638,4

FAİZ DIŞI DENGE 24.360,6

NAKİT DENGESİ -19.277,8

FİNANSMAN 19.277,8

BORÇLANMA(NET) 9.627,1

DIŞ BORÇLANMA(NET) -4.939,3

Kullanım 9.660,8

Ödeme 14.600,1

İÇ BORÇLANMA(NET) 14.566,4

Kullanım 98.590,4

Ödeme 84.024,1

ÖZELLEŞTİRME GELİRİ 6.966,2

TMSF'DEN AKTARIMLAR 1 97,2

DEVİRLİ-GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ 567,9

KASA/BANKA 2.019,3

KUR FARKLARI -2.043,8

KASA/BANKA(NET) 4.063,2

**/