Gecekondu Sahiplerine 20 Yıl Vadeyle Konut

Gecekondu Sahiplerine 20 Yıl Vadeyle Konut

Dönüşüm Alanı İçindeki Konutunun 12 Ekim 2004'ten Önce Yapıldığını Belgeleyen Gecekondu Sahipleri ve Kiracılarına, 20 Yıl Vadeyle, Yapılacak Sosyal Konutlardan Verilebilecek.

Gecekondu Sahiplerine 20 Yıl Vadeyle Konut

Dönüşüm alanı içindeki konutunun 12 Ekim 2004'ten önce yapıldığını belgeleyen gecekondu sahipleri ve kiracılarına, 20 yıl vadeyle, yapılacak sosyal konutlardan verilebilecek.

Afet riski taşıyan alanlar ile doğal, tarihi ve kültürel çevre alanlarının tasfiye, yenileme ve iyileştirmeye tabi tutulmasını öngören ''Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı'', TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonda, 13 maddelik tasarı AK Parti milletvekillerinin verdiği 13 önerge ile değiştirildi.

CHP milletvekilleri, önergelerinin dikkate alınmamasını gerekçe göstererek Komisyonu terk etti.

Tasarı, imar planı bulunsun veya bulunmasın, kentsel ve kırsal tüm alanlarda, afetlere ve kentsel risklere duyarlı yaşam çevrelerinin oluşturulması için fiziki köhneme, sosyal ve teknik altyapının yetersiz ve niteliksiz olduğu alanların iyileştirme, tasfiye, yenileme ve gelişimini sağlamak üzere dönüşüm alanlarının tespitine ve dönüşümün gerçekleştirilmesine ilişkin esasları belirliyor.

Tasarıya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı kullanılan alanlar ile TOKİ tarafından kendisine kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde kullanılmak için Hazineden talep edilen araziler kapsam dışında kalmak üzere, dönüşüm alanı olarak belirlenen alanlardaki arsa, arazi ve bunların üzerindeki bütün yapılar, imar planına uygun olarak düzenlenecek.

Tasarı, konut, ticaret, sanayi, rekreasyon, teknik altyapı, sosyal donatı alanları ve diğer yatırım ihtiyaçları için; proje geliştirilmesi, arazi, arsa düzenlemesi, toplu ortaklık ve proje ortaklıkları kurulması, finansal destek sağlanması, trampa ve mülkiyetin el değiştirilmesi de dahil olmak üzere bu konuda yapılacak işlemleri kapsıyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Çevre Kanunu, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Maden Kanunu, Orman Kanunu, Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Mera Kanunu, Türk Sivil Havacılık Kanunu, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle, Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında kalan yerlerde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ve önerileri alınarak uygulama yapılacak.

Kıyı alanı, orman alanı olması nedeniyle üzerinde yapı yapılması mümkün olmayan alanlarda bulunan yapılar, bu alanlardan tasfiye edilecek; bu yapıların sahipleri, talep etmeleri halinde barınma ve çalışma ihtiyaçlarının karşılanması için gelişim alanı içinde yapılacak düzenlemeden yararlanabilecek.

Kaynak: AA