Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı'nın İzmir Çalıştayı - Haberler Ekonomi
Haberi Paylaş

Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı'nın İzmir Çalıştayı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı'nın İzmir Çalıştayı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Vatansever, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının ancak yenilenebilir enerji imalat teşviğiyle mümkün olduğuna dikkat çekti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Vatansever, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının ancak yenilenebilir enerji imalat teşviğiyle mümkün olduğuna dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından görüşe açılan Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı'nın İzmir Çalıştayı, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde davetli kurumların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Tüm sektörleri ilgilendiren yatay ve sanayi eylem önerilerinin yanısıra bina ve ulaştırma sektörlerini ilgilendiren eylem önerileri hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi, eylemlerin uygulanabilirliği, gerekliliği ve yaratacağı sonuçların üzerinde katılımcıların görüşlerinin alındığı çalıştayın açılışında konuşan Hüseyin Vatansever, Atatürk'ün "Kalkınmak Sanayileşmek Demektir" sözünün EBSO Meclis Salonu'nda yer aldığına dikkat çekerken, insan yaşamı için hava, su ve toprak ne kadar kritik bir öneme sahipse üretim için de enerjinin aynı anlama geldiğini vurguladı. Vatansever, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının ancak yenilenebilir enerji imalat teşviğiyle mümkün olduğuna dikkat çekti. Enerji hammaddesi ve makine ithalatının azaltılması, yenilenebilir enerji teçhizatı üreticisi ve ihracatçısı ülke konumuna gelinmesi amacıyla bu sektörlerin desteklenmesini isteyen Vatansever, enerjinin verimli kullanımı için de doğru ve yapıcı kararlar alınması gerektiğini savundu.

Bu yılın Haziran ayı rakamlarına göre 20.6 milyar dolarlık enerji ithalatının cari açığın yüzde 90.9'unu oluşturduğunu belirten Vatansever, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu demek oluyor ki; kullandığımız enerjiyi kendi kaynaklarımızdan temin ettiğimiz, verimli kullandığımız ve tasarruf ettiğimiz kadar özgürüz. Enerji bağımsızlığı, Türkiye'nin dış politikası için önemli avantaj ve çıkış noktasıdır. ve işte tam bu noktada; ülkemizde enerji ham maddesi ve makine ithalatından doğan cari açık azaltılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılarak arz güvenliğinin sağlanması, Türkiye'nin yenilenebilir enerji tesislerinde kullanılan teçhizatı üreten ihracatçı bir ülkeye dönüşmesi gerekmektedir. Enerjiyi daha verimli kullanmamız için; yenilenebilir enerji kaynaklarını daha yoğun kullanmamızın yanında, su-enerji ortak yönetimi, ileri saat uygulaması ve binalarda cam faktörü konularında da doğru ve yapıcı kararlar almamız gerekmektedir."

Vatansever, enerji konusunda Almanya ile Danimarka'da olduğu gibi hedeflerin net, atılan adımların stratejik, uygulamaların da sağlam temelli ve sonuç odaklı olmasını savundu.

"PAYDAŞLARLA BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu da, ülkemizin enerji verimliliği politika ve stratejilerinin etkin şekilde uygulanması ve Avrupa Birliği'nin güncel politika ve uygulamaları ile de uyumun sağlanması amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Türkiye'de uyguladığı programlar çerçevesinde sağlamayı taahhüt ettiği teknik yardım programları kapsamında Deloitte Türkiye ve Deloitte İspanya ile Alman Enerji Ajansı'nın da (DENA) oluşturduğu konsorsiyum tarafından Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesiyle de uyumlu ulusal eylem planı çalışmalarının 2014 yılında başlatıldığını hatırlattı.

Hızla gelişen Türkiye'de 35 eylem, 8 stratejik amaç içeren planın bölgesel düzeyde yapılacak çalışma toplantılarında ilgili paydaşlarla tartışılıp değerlendirilerek revize edilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Çalıkoğlu, "Enerji Verimliliği Strateji Belgesinin detaylandırılması, ileri süreçleri dikkate alarak yenilenmesi kararlaştırıldı. Yeni sürüm geliştirildi. Bunun uygulanabilir olması için Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı'nı sizlerle hazırlayacağız. Hedefler, rakamlar daha net tanımlanacak. Fayda ve maliyet analizlerini görebileceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE BÜYÜK DESTEK"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nı temsil eden Burçin Kavuksuz, enerji projelerinde en çok desteği Türkiye'ye verdiklerini bildirdi. 30 milyar euroyu aşan sermayeli bankanın Türkiye'de faaliyete başladığı 2009 yılından bu yana 5.5 milyar euro kaynak aktardığını söyleyen Kavuksuz, "Bunun da 2.1 milyar eurosu sürdürülebilir enerji projelerine verildi. Küçük işletmelerin sürdürülebilir enerji, orta ölçekli kuruluşların enerji verimliliği yatırımları yerel bankalar aracılığıyla destekleniyor. Sonuçta 5.6 milyon ton sera gazı tasarrufu sağlanmış oldu" dedi.

Burçin Kavuksuz, normal kredi haricinde KOBİ'lerle yerel yönetimlere yenilenebilir enerji konusunda fizibilite, enerji etüdü, proje hazırlama, farkındalığın geliştirilmesi gibi teknik destekler de verildiğini sözlerine ekledi.

Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı'nın danışman kuruluşu Deloitte Türkiye'den kıdemli müdür Aysun Özen de, plana ilişkin sunumda Avrupa ülkelerinden örneklerle sistemin kendi içinde sürdürülebilir bir finansman mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

EBSO Meclis Üyeleri Metin Akdaş, Özkan Mucuk ve Hayrettin Sorkun da çalıştay katılımcılarıyla birlikte taşımacılık ve binalarda alınacak önlemlere ilişkin görüşlerini dile getirdi.

İDDİALI HEDEFLER

Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı ile 2005 fiyatlarıyla enerji yoğunluğunda 42.8 ktep/milyar dolarlık bir azalma hedefleniyor. Enerji yoğunluğundaki azaltım hedefi de 2023 yılına kadar yüzde 20, 2030 yılına kadar yüzde 30 ve 2050 yılında ise yüzde 50 olarak belirlendi.

Sanayide verimlilik hedefi yüzde 35.90, enerji yoğunluğu azaltım hedefi 46 ktep/milyar dolar, konutlarda verimlilik hedefi yüzde 21.20, enerji yoğunluğu azaltım hedefi 2.603 ktep/milyar dolar, hizmetler sektöründe verimlilik hedefi yüzde 18.90, enerji yoğunluğu azaltım hedefi 11 ktep/milyar dolar, ulaşımda verimlilik hedefi yüzde 20.30, enerji yoğunluğu azaltım hedefi 44 ktep/milyar dolar, tarımda verimlilik hedefi yüzde 3.60, enerji yoğunluğu azaltım hedefi 15 ktep/milyar dolar olması planlandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
500