Devletin Vergi Gelirlerinde Beklenen Artış Olmayacak"

Mali Müşavir Mustafa Belir, “Kurumlar Vergisi oranı yüzde 22’ye çıktı ancak diğer indirimler ve istisnalar ile birlikte değerlendirildiğinde, devletin toplam vergi gelirlerindeki artışa etkisi beklenenin altında olacak” dedi.

Devletin Vergi Gelirlerinde Beklenen Artış Olmayacak

Mali Müşavir Mustafa Belir, "Kurumlar Vergisi oranı yüzde 22'ye çıktı ancak diğer indirimler ve istisnalar ile birlikte değerlendirildiğinde, devletin toplam vergi gelirlerindeki artışa etkisi beklenenin altında olacak" dedi.

Eylül ayında TBMM'ye sunulan 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (Torba Yasa) 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Birçok konuyu kapsayan kanunda en dikkat çeken değişiklik Kurumlar Vergisi'ne ilişkin düzenlemede oldu. Kanuna göre, Kurumlar Vergisi'ndeki artış tüm Kurumlar Vergisi mükelleflerini ilgilendirecek şekilde düzenlendi. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun'un 32. maddesi değiştirilip geçici 10. madde eklenerek yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi oranı yüzde 22'ye çıkarıldı.

"Toplam vergi gelirlerindeki artışa etkisi beklentinin altında olacak"

Mali Müşavir Mustafa Belir, yılın 8 aylık döneminde 39 milyar 300 milyon liralık gelir elden Maliye Bakanlığı'nın bu yıla ilişkin açıklanan bütçe öngörülerine göre 2017 yılında kurumlar vergisinden toplam 46 milyar 200 milyon lira gelir beklediğini söyledi. Türkiye'de dolaylı vergilerin (KDV, ÖTV, BSMV) payının toplam vergi gelirleri içinde daha yüksek bir orana sahip olduğunu belirten tecrübeli Belir, "Vergi oranının tüm kurumlar için yüzde 22'ye çıkarılmasıyla, bu yılın rakamlarıyla gelecek yıl en az 5 milyar lira ilave vergi alınması söz konusu olacağı düşünülüyor. Kurumlar Vergisi oranında yüzde 2'lik bir artış, diğer indirimler ve istisnalar ile birlikte değerlendirildiğinde, toplam vergi gelirlerindeki artışa etkisi beklenenin altında olacak" ifadelerini kullandı.

"Ek vergi yükü kapıda"

Şirketleri yeni dönemde ek bir vergi yükü beklediğini belirten Mustafa Belir, sözlerine şöyle devam etti: "Düzenleme ile net kazancı 1 milyon lira olan bir şirketin ödeyeceği vergi miktarının 200 bin liradan 220 bin liraya yükseliyor. Torba yasa ile birlikte ayrıca 2017 yılında teşvikli yatırımlara tanınan ayrıcalıkların 2018 yılı içinde uygulanacağı düzenlendi. Ayrıca, Nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile vergisini düzenleyen mükelleflere yüzde 5 oranında, ödenecek vergilerinden mahsup edilmek üzere vergi indirimi getirilmişti. 2017 yılı için vergi konusunda biraz da olsa sevinen mükellefler maalesef yeni düzenlemeyle vergisini düzenli ödeyerek indirimden yararlanmış dahi olsa, ödediği verginin büyüklüğüne göre ek bir vergi yüküne maruz kalacak."

"Yapılan düzenleme 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki kazançlara etki edecek"

Belir, son olarak ise "Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yasa tasarısı meclise sunulmadan önce yaptığı açıklamalardan hareketle söz konusu artışın yalnızca finans sektörüne yönelik gerçekleşeceği beklenirken tüm Kurumlar Vergisi mükelleflerini ilgilendirecek şekilde gerçekleşti. Bu beklenmeyen bir durumdu. Kurumlar Vergisi Mükellefleri için 2017 yılı kazançlarının vergilendirme dönemi 2018 yılı Nisan ayıdır. Yapılan düzenleme; 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemine ait kazançları ilgilendirdiği için 2017 kazançlarına ilişkin vergi hesaplamalarında geçerli olmayacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL