Bakanlar Kurulu Açıklaması (2)

Bakanlar Kurulu Açıklaması (2)

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türkiye'nin Alacağı Tüm Tedbirlerin Ne Getirip Ne Götüreceğinin İyi Hesaplanması Gerektiğini Belirterek, "Bu İşlerde Mağduriyetlere Sebebiyet Verdiğinizde Terör Örgütünün İstediği Noktaya Getirmiş Olursunuz. Hem Tedbir Alacağız, Alıyoruz Ama Bu Tedbirlerden Ne Sınırın Öbür Tarafındaki İnsanlar Ne de O Sınır Vesilesiyle Ekmek Yiy...

Bakanlar Kurulu Açıklaması (2)

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türkiye'nin alacağı tüm tedbirlerin ne getirip ne götüreceğinin iyi hesaplanması gerektiğini belirterek, "Bu işlerde mağduriyetlere sebebiyet verdiğinizde terör örgütünün istediği noktaya getirmiş olursunuz. Hem tedbir alacağız, alıyoruz ama bu tedbirlerden ne sınırın öbür tarafındaki insanlar ne de o sınır vesilesiyle ekmek yiyen, geçimini temin eden bizim insanlarımız zarar görmemelidir. Ayarı iyi yapmak gerekiyor. Sadece

Habur ile ilgili değil, ekonomik tedbirler de dahil olmak üzere tüm tedbirlerde buna azami ölçüde riayet edeceğiz" dedi. Çiçek, alınan ve alınmakta olan tedbirlerin bir kısmının hemen, bazılarının ise zamana bağlı olarak sonuç verebileceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir açıklama yapan Çiçek, gazetecilerin sorularını da cevapladı. İçerikle ilgili çok fazla açıklama yapamayacağını belirten Çiçek, bir gazetecinin 'Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması gibi birçok önlem tartışılıyor. Vatandaşlar buna benzer somut önlemleri ne zaman görebilirler?' sorusu üzerine, bu türlü tedbirlerin ilk akla gelen tedbirler olarak televizyonlarda dile getirildiğini hatırlattı. Her tedbirin getirisinin, götürüsünün iyi hesap edilmesi gerektiğinin altını

çizen Çiçek, "Çünkü bu işlerde mağduriyetlere sebebiyet verdiğinizde tam da terör örgütünün istediği noktaya getirmiş olursunuz. Hem tedbir alacağız, alıyoruz ama bu tedbirlerden ne sınırın öbür tarafındaki insanlar ne de o sınır vesilesiyle ekmek yiyen, geçimini temin eden bizim insanlarımız zarar görmemelidir. Ayarı iyi yapmak gerekiyor. Bu hassasiyet içerisinde sadece Habur ile ilgili değil, ekonomik tedbirler de dahil olmak üzere tüm tedbirlerde buna azami ölçüde riayet edeceğiz. MGK'nın tavsiye

kararında da ifade edildiği gibi geniş kesimleri mağdur edecek tedbirler değil, doğrudan doğruya terör örgütünü, onun kaynaklarını kurutacak, onunla işbirliği yapan unsurlara yönelik tedbirlerdir. Bu tedbirlerin neler olduğu uygulamalarla zaman içerisinde ortaya çıkar. Bilenler de bilecektir bu tedbirlerin niçin kendileri için olduğunu. Uygulamalarda görülecektir" değerlendirmesini yaptı.

"İYİ HESAPLANMALI"

Çiçek, 'Tedbirler bir adımda mı yapılacak, bu konuda bir strateji belirlediniz mi?' yönündeki bir soruya da, askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik tedbirlerin alt başlıklarının neler olduğu konusunu bugünkü toplantıda ele aldıklarını, Türkiye'nin bu konuda uzun çalışmalar yaptıklarını söyledi. Alınan tedbirlerin birçok bakanlığın görev alanına girdiğini anlatan Çiçek, tedbirlerin bir kısmının hemen netice verebileceğini, bazılarının ise zamana bağlı olarak sonuç verebileceğini söyledi. İnce ayarın iyi

yapılması gerektiğini dile getiren Çiçek, bu nedenle bu konu üzerinde uzun süredir çalıştıklarını bildirdi. Alınan tedbirlerin varılmak istenen neticeye ne ölçüde tesir edeceğinin iyi hesaplanması gerektiğini ifade eden Çiçek, "Sırf tedbir olsun diye, envanterde sayıyı çoğaltmak yerine neticeye müessir olacak tedbirleri eşzamanlı olarak almakta fayda var. Genellikle kamuoyuna telkin edilen ve dile getirilen hususlar bu hesaplamalar, iyice yapılmadan ve sağlıklı bilgilere dayanmadan alelacele söylenmiş

bilgilerdir. Bu konuda hükümet olarak alınan tavsiye kararı doğrultusunda geçmişte de önemli çalışmaları yaptık. Terörle mücadele konusunda devletimizin, milletimizin imkanları çerçevesinde alınabilecek tedbirler neyse sonuca tesir etmek kaydıyla bu tedbirlerin hepsini alıyoruz, almakta kararlılığımız var. Bu konuda en ufak tereddütümüz de yoktur" diye konuştu.

"GECİKMEYE MEYDAN VERMEDEN TEDBİR ALIYORUZ"

Gazetecilerin 'Kamuoyunda bir beklenti var. En azından masumane birkaç tedbir açıklayabilir misiniz?' sorusuna karşılık da Çiçek, yaptıkları işin sorumluluk gerektirdiğini ve hükümet olma sorumluluğu içinde hareket etmeleri gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sonra vatandaşı bu en önemli tedbirmiş, bu tedbir alınırsa Türkiye bu beladan kurtulacakmış gibi bir kanaat hasıl oluyor. Sonra vatandaş hükümeti sorguluyor. Örneğin 'İsrail duvar örüyor, ABD Meksika sınırına duvar örüyor. Siz neden örmüyorsunuz?' diye soruyorlar. Halbuki duvar örülür mü örülmez mi bakılmıyor. Doğru olan neyse o kararı almak zorundayız. Kamuoyunun beklentisini saygıyla karşılıyoruz. Ama ülkeyi yönetenler olarak devletin ilgili birimleriyle oturarak, konuşarak soğukkanlı, devletimize ve

milletimize yakışan doğru tedbirleri almak zorundayız. Sırf kamuoyu beklentileri sebebiyle masumane dersiniz, sonra şöyle bir yorum da çıkabilir. 'Ala ala bu iki tane tedbiri mi aldılar' derler, ondan sonra tedbir tedbir olmaktan çıkar. Devletimizin ilgili birimleriyle oturarak, konuşarak alınan ve alınabilecek ne tedbir varsa alıyoruz, almaya da devam ediyoruz. Herhangi bir gecikmeye meydan vermeden tedbirleri alıyoruz."

Çiçek, bir gazetecinin 'Bu tedbirler sadece Kuzey Irak'a yönelik mi olacak? ABD'ye ve Irak'a yönelik de tedbirler var mı?' sorusu üzerine de, MGK bildirisinde de yer aldığı şekliyle bunların terör örgütüne, terör örgütüyle işbirliği yapan unsurlara karşı alındığını, çerçevenin çok açık ve net olduğunu söyledi. Çiçek, Kuzey Irak Bölgesel Yönetim lideri Mesud Barzani'nin 'Türkiye beni muhatap alsın' yönündeki sözlerine, "Ben konuşursam kendisini muhatap almış olurum. Eskiden verdiğimiz cevaplarla yetinin"

diyerek cevap vermekten kaçındı.

Çiçek, Hakkari'deki terör saldırısının ardından irtibat kurulamayan 8 askerin durumuyla ilgili bir gelişme olup olmadığı konusunda da yeni bir bilgi olmadığını belirterek, "Konu devletin ilgili birimlerince zaten takip edilmektedir. Bu konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı bir gelişme oldundklarının neler olduğu konusğunda kamuoyuyla paylaşıyor. Şu an bana intikal eden yeni bir bilgi yok" dedi.

(DA-OK-Y)