Atama Kararları

Atama Kararları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 90 ve Jandarma Genel Komutanlığından 15 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 32 general ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı'ndan 1 amiralin, görev...

Atama Kararları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 90 ve Jandarma Genel Komutanlığından 15 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 32 general ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı'ndan 1 amiralin, görev atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, "926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121'inci madde b bendi gereğince; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 90 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 32 general ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı'ndan 1 amiralin, hizalarında gösterilen görevlere atanmaları uygun görülmüştür" ifadesi kullanıldı.

Kararda ayrıca, 2803 sayılı "Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'na göre Jandarma Genel Komutanlığına mensup 15 generalin atamalarının yapıldığı bildirildi.

-Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi-

-Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'ndan YAŞ üyeliğine.

-Orgeneral Servet Yörük, 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na

-Orgeneral Galip Mendi, 8'inci Kolordu Komutanlığı'ndan 2'nci Ordu Komutanlığı'na

-Korgeneral Raif Akbaş, 2'nci Kolordu Komutanlığı'ndan Harp Akademileri Komutanlığı'na

-Korgeneral Adem Huduti, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na

-Korgeneral Abdullah Recep, Genelkurmay Harekat Başkanlığı'ndan 7'nci Kolordu Komutanlığı'na

-Korgeneral Kamil Başoğlu, Genelkurmay Personel Başkanlığı'ndan 9'uncu Kolordu Komutanlığı'na

-Korgeneral Hüseyin Kenan Hüsnüoğlu, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'ndan 3'üncü Kolordu Komutanlığı'na

-Korgeneral Orhan Akbaş, TSK Sağlık ve GATA Komutanlığı'ndan 8'inci Kolordu Komutanlığı'na

-Korgeneral İsmail Serdar Savaş, 3'üncü Kolordu Komutanlığı'ndan Kıbrıs Türk Barış Komutanlığı'na

-Korgeneral Alaeddin Örsal, 7'nci Kolordu Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri EDOK Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutanlığı'na

-Korgeneral Metin İyidil, Kara Kuvvetleri EDOK Eğitim Tümeni Komutanlığı'ndan Genelkurmay Personel Başkanlığı'na

-Korgeneral Erdal Öztürk, Kara Kuvvetleri EDOK Okullar Komutanlığı'ndan Genelkurmay Harekat Başkanlığı'na

-Korgeneral Alpaslan Erdoğan, 52'nci Tak.ZH. Tümeni Komutanlığı'ndan Genelkurmay Genel Plan-Prensipler Başkanlığı'na

-Korgeneral Ferit Güler, Kara Harp Okulları Komutanlığı'ndan 2'nci Kolordu Komutanlığı'na

-Korgeneral Musa Avsever, Ege Ordu K. Kurmay Başkanlığı'ndan Genelkurmay MEBS Başkanlığı'na

-Tümgeneral Mehmet Daysal, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Yardımcılığı'na

-Tümgeneral Ömer Paç, 39'uncu Mekanize Piyade Tümeni Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na

-Tümgeneral Veysi Sunal, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı Yardımcılığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığı'na

-Tümgeneral Haluk Cumali Çetinkaya, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı'ndan Kara Kuvvetleri EDOK Eğitim Tümeni Komutanlığı'na

-Tümgeneral Fahri Kır, Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığı'ndan Kara Kuvvetleri EDOK Okullar Komutanlığı'na

-Tümgeneral Uğur Tarık Özkut, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığı'ndan GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı'na

-Tümgeneral Muharrem Yavaş, 1'inci Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan Kara Kuvvetleri EDOK Muhabere Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı'na

-Tümgeneral Yılmaz Uyar, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı Kurmay Başkanlığı Destek Yardımcılığı'ndan Kara Harp Okulları Komutanlığı'na

-Tümgeneral Uğur Tarçın, ABD Norfolk'taki Transformasyon Komutanlığı Kurmay Başkanlığı Birleştirilmiş Kaynak Yönetim Yardımcılığı'ndan Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'na

-Tümgeneral Tayfun Özden, 23'üncü Motorize Piyade Tümeni Komutanlığı'ndan 3'üncü Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na

-Tümgeneral Mehmet Faruk Şengün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan-Prensipler Başkanlığı'ndan 52'nci Taktik Zırhlı Tümen Komutanlığı'na

-Tümgeneral İsmail Metin Temel, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na

-Tümgeneral Şeref Öngay, MGK Genel Sekreterliği 1'inci Yardımcılığı'ndan 23'üncü Motorize Piyade Tümeni Komutanlığı'na

-Tümgeneral Sadık Çelikörs, Genelkurmay Genel Sekreterliği'nden İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na

-Tümgeneral Salih Ulusoy, Kara Havacılık Komutanlığı'ndan Milli Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı'na

-Tümgeneral İzzet Çetingöz, 1'inci Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı'na

-Tümgeneral Hamza Koçyiğit, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı'ndan Kara Havacılık Komutanlığı'na

-Tümgeneral Baki Kavun, Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı'ndan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na

-Tümgeneral Ethem Büyükışık, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'na

-Tümgeneral Sadık Piyade, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetimi Başkanlığı'na

-Tümgeneral Osman Ünlü, Milli Savunma Bakanlığı ASAL Daire Başkanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na (İdari)

-Tümgeneral Halit Günbatar, 19'uncu Motorize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na

-Tümgeneral Salih Sevil, Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı'ndan Müttefik Dönüşüm Komutanlığı Kurmay Başkanlığı Kay. Yardımcılığı'na,

-Tümgeneral Burhanettin Aktı, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan, Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na,

-Tümgeneral Taci Kurul, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Plan Daire Başkanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı'na,

-Tümgeneral Ali Sivri, Milli Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik Daire Başkanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Komutanlığı GNPP Başkanlığı'na

-Tuğgeneral Levent Gözkaya, Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe Geliştirme Doktrin ve Yayın Başkanlığı'ndan Muhabere Geliştirme Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Muhittin Yenikeçeci, İstanbul Merkez Komutanlığı'ndan İstanbul İkmal ve Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Veli Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı İkmal Komutanlığı'ndan, Kara Kuvvetleri Denetim ve Değişim Başkan Yardımcılığı'na,

-Tuğgeneral İsmail Gümüştekin, 25'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan MSB Cari Mal ve Hizmet Tedarik Daire Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Oğuz Serhad Habiboğlu Kara Harp Okulu Dekanlığı'ndan 19'uncu Motorize Piyade Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral İsmail Hakkı Önder Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan 4'üncü Kolordu Komutan Yardımcılığı'na,

-Tuğgeneral Nejdet Yatgın Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Bilgi Merkez Daire Başkanlığı'ndan, 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Metin Keşap 11'inci Motorize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan 4'üncü Kolordu Komutan Yardımcılığı'na,

-Tuğgeneral Hakan Akkoç Türk Askeri Temsil Heyeti Kurumu Başkanlığı'ndan 23'üncü Motorize Piyade Tümeni Komutan Yardımcılığı'na,

-Tuğgeneral Mehmet Faruk Alpaydın 9'uncu Motorize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri EDOK Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutan Yardımcılığı'na,

-Tuğgeneral Suat Dönmez 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Orhan Büyükgüngör Ankara Merkez Kuvvet Komutanlığı'ndan 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na

-Tuğgeneral Muharrem Metin Özbek 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Genelkurmay Genel Sekreterliği'ne,

-Tuğgeneral Mehmet Akyürek 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndan 16'ncı Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Ömer Şevki Gençtürk 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan ve Yönetimi Daire Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Hüseyin Hamdi Ergün 2'nci Motorize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Mehmet Özoğlu Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı'ndan 9'uncu Motorize Tugayı Piyade Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Memduh Hakbilen Bakım Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan 11'inci Motorize Piyade Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Mustafa Aysan 51'inci Motorize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Hakan Atınç 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Mehmet Haluk Yıldızdan 10'uncu Motorize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Planlama Daire Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Veli Tarakcı 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Levent Köse Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan Bakım Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Mehmet Dişli 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Genelkurmay Proje Yönetimi Daire Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Celalettin Bacanlı İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri EDOK Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutan Yardımcılığı'na,

-Tuğgeneral Necdet Tuna Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Şener Topuç Genelkurmay Genel Sekreterliği emrinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Daire Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Murat Yetgin Kara Havacılık Komutanlığı emrinden Kara Harp Okulu Komutanlığı Dekanlığı'na,

-Tuğgeneral İrfan Özsert Kara Harp Okulu emrinden 2'nci Motorize Piyade Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Aydoğan Aydın 2'nci Kolordu Komutanlığı emrinden 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Yılmaz Yıldırım 3'üncü Ordu Komutanlığı Harekat Başkanlığı'ndan 57'nci Topçu Tugayı Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Atilla Gökesaoğlu Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Okullar Komutanlığı emrinden 51'inci Motorize Piyade Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Mustafa Yaşar Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'na

(İntibak),

-Tuğgeneral İlhan Kırtıl İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutan Yardımcılığı'ndan 10'uncu Motorize Piyade Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Nihayet Ünlü Genelkurmay Komutanlığı Kontrol Daire Başkanlığı Savaş Komuta Kontrol Harekat Merkezi Amirliği'nden Genelkurmay Komutanlığı Kontrol Daire Başkanlığı Savaş Komuta Kontrol Harekat Merkezi Amirliği'ne

(İntibak),

-Tuğgeneral Mehmet Büker Genelkurmay Strateji Daire Başkanlığı Milli Strateji Şube Müdürlüğü'nden 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme ve Tşk. Daire Başkanlığı Kuvvet Geliştirme Şube Müdürlüğü'nden Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme ve Tşk. Daire Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Erhan Sipahioğlu MSB Genel Sekreterliği'nden 48'inci Motorize Piyade Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı emrinden İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Yüksel Durak Harp Akademileri Öğretim Başkanlığı'ndan 25'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Mustafa Yılmaz Genelkurmay Personel İşleri Dairesi Olay İnceleme Şube Müdürlüğü'nden MSB ASAL Daire Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Vahap Özoğlu Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'ndan İstanbul Merkez Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Metin Tokel Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan Ankara Merkez Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü Genelkurmay İletişim Dairesi Medya Koordinatörlüğü Şube Müdürlüğü'nden Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral İhsan Başbozkurt Kara Kuvvetleri Denetim ve Değişim Başkanlığı 1 numaralı Denetim Grup Üyeliğinden 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Sıtkı Varlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Dayanıklı Malzeme Başkanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Bakım Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Erdal Torun MSB Müsteşarlığı Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcılığı emrinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teknik ve Proje Yönetim Daire Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Adnan Baksı 3'üncü Ordu Komutanlığı Maliye ve Bütçe Başkanlığı'ndan MSB Maliye Daire Başkanlığı'na.

-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-

-Koramiral Abdullah Can Erenoğlu Güney Deniz Saha Komutanlığı'ndan Kuzey Deniz Saha Komutan Yardımcılığı'na,

-Koramiral Deniz Cora Genelkurmay MEBS Başkanlığı'ndan Harp Akademisi Komutan Yardımcılığı'na,

-Koramiral Atilla Kezek Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'ndan Güney Deniz Saha Komutanlığı'na,

-Tümamiral Serdar Dülger Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'na,

-Tümamiral Erdem Caner Bener Genelkurmay Denetim Başkan Yardımcılığı'ndan Genelkurmay Personel Başkan Yardımcılığı'na,

-Tümamiral Kemalettin Gür Deniz Harp Okulları Komutanlığı'ndan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na,

-Tümamiral Hasan Şükrü Korlu Amfibi Görev Grup Komutanlığı'ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı'na,

-Tümamiral Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Planlama ve Yönetimi Daire Başkanlığı'ndan Deniz Harp Okulları Komutanlığı'na,

-Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkan Vekilliği'nden Deniz Eğitim ve Öğretim Komutan Yardımcılığı'na,

-Tuğamiral Mesut Özel Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı'ndan Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na,

-Tuğamiral Ahmet İskender Yıldırım Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan Kuzey Görev Grup Komutanlığı'na,

-Tuğamiral Osman Kayalar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı'ndan Deniz Harp Okulu Komutan Yardımcılığı'na,

-Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşeliği'nden Güney Görev Grup Komutanlığı'na,

-Tuğamiral Sinan Azmi Tosun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı PP Başkanlığı'na,

-Tuğamiral Ali Sadi Ünsal Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'ndan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkan Yardımcılığı'na,

-Tuğamiral Mustafa Zeki Uğurlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı MEBS Başkanlığı'ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı'na,

-Tuğamiral Muhittin Elgin Genelkurmay Yunanistan-Kıbrıs Dairesi Başkanlığı'ndan Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'na,

-Tuğamiral Oğuz Karaman Batı Görev Grup Komutanlığı'na,

-Tuğamiral Cihat Yaycı Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşeliği'ne,

-Tuğamiral Ercan İnceoğlu Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Harekat Komutanlığı'ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı MEBS Başkanlığı'na,

-Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan Akdeniz Bölgesi Komutanlığı emrinden Mersin, İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'na,

-Tuğamiral Tayyar Ertem Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan İstanbul Boğaz Komutanlığı'na,

-Tuğamiral Ömer Bayram Çetin Taktik Geliştirme Doktrin ve Analiz Merkezi Komutanlığı'ndan Ege Deniz Bölgesi Komutanlığı'na,

-Tuğamiral Hasan Kulaç Deniz İkmal Merkez Komutanlığı'ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Dairesi Başkanlığı'na.

-Hava Kuvvetleri Komutanlığı-

-Korgeneral Rıdvan Ulugüler Hava Lojistik Komutanlığı'ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımcılığı'na,

-Korgeneral Nejat Bilgin Genelkurmay 2'nci Başkan Yardımcılığı'ndan 2'nci Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na,

-Korgeneral Mehmet Şanver 1'inci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'ndan Hava Lojistik Komutanlığı'na,

-Korgeneral Hasan Küçükakyüz Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı Yardımcılığı TSK Sağlık ve GATA Komutanlığı,

-Tümgeneral Atilla Gülan Hava Teknik Okullar Komutanlığı'ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcılığı'na,

-Tümgeneral Tayfur Fikret Erbilgin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı'ndan 2'nci Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı'na,

-Tümgeneral Yalçın Ergül Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı'ndan Hava Lojistik Komutan Yardımcılığı'na,

-Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı'na,

-Tümgeneral Nihat Kökmen Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcılığı'ndan 1'inci Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı'na,

-Tümgeneral Bülent Kocababuç 1'inci Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı'ndan 1'inci Hava Kuvvetleri Komutan 2'nci Yardımcılığı'na,

-Tümgeneral Ayhan Gümüş Hava Akademisi Komutanlığı'ndan Silahlı Kuvvetler YÜSİDAK'a,

-Tümgeneral Kubilay Selçuk 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanlığı'na,

-Tümgeneral Mehmet Özlü Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı'ndan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na,

-Tümgeneral Cevat Yazgılı 3'üncü Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'ndan 1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Mustafa Avcı 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcılığı'na,

-Tuğgeneral Haluk Şahar Genelkurmay Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetim Daire Başkanlığı'ndan 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Recep Yüksel Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral İdris Aksoy Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Mehmet Uğur Balkış Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı'ndan 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Göksel Kahya Hava Lojistik Komutanlığı Sistem Yönetimi Başkanlığı'ndan Hava Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Semih Kuşçuoğlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Harekat Daire Başkanlığı'ndan 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Atilla Darendeli Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanlığı'ndan Genelkurmay Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetim Daire Başkanlığı Kuvvet Geliştirme Yardımcılığı'na,

-Tuğgeneral Koray Uz 2'nci Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan 3'üncü Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral İhsan Özdamar Hava Lojistik Komutanlığı Teknik Yönetim Başkanlığı'ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Hakan Evrim 4'üncü Ana Jet Üs Harekat Komutanlığı'ndan Hava Kuvvetleri (AC RAMSTEİN) Kurmay Başkanlığı Plan Yardımcılığı'na,

-Tuğgeneral Mehmet Arif Pazarlıoğlu Genelkurmay Plan Harekat Dairesi NATO Plan Harekat Şube Müdürlüğü'nden 2'nci Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Aydemir Taşcı 2'nci Ana Jet Üs Harekat Eğitim Komutanlığı'ndan Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Emin Ayık 1'inci Ana Jet Üs Harekat Komutanlığı'ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Hüseyin Fazla Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Harekat Daire Başkanlığı Harekat Plan Şube Müdürlüğü'nden Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Harekat Daire Başkanlığı'na,

-Tuğgeneral Recep Sami Özatak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Harekat Daire Başkanlığı Harekat Şube Müdürlüğü'nden Hava Harp Akademileri Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Celal Başoğlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Reha Ufuk Er Genelkurmay Bilimsel Karar Destek Merkezi Başkanlığı'ndan Hava Lojistik Komutanlığı Sistem Yönetimi Başkanlığı'na.

-Jandarma Genel Komutanlığı-

-Korgeneral Osman Eker Jandarma Genel Komutanlığı Eğitim Komutanlığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na,

-Korgeneral İbrahim Yaşar Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı Eğitim Komutanlığı'na,

-Korgeneral Mustafa Kemal Alataş Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanlığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığı'na,

-Tümgeneral Harun Ocaklı Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanlığı'na,

-Tümgeneral Mustafa İhsan Batı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanlığı'ndan Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'na,

-Tümgeneral Yusuf Kaya Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan Jandarma Komando Okullar ve Eğitim Merkez Komutanlığı'na,

-Tümgeneral Ata Kalkan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanlığı'na,

-Tümgeneral Murat Kırkaya Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı'na,

-Tuğgeneral Şafak Karakoç 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'ndan Konya Jandarma Bölge Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Namık Boran Konya Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Mehmet Tural Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı Asayiş Daire Başkanlığı (İntibak)

-Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı emrinden Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıtalar Grup Komutanlığı'ndan 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na,

-Tuğgeneral Celal Şahin, Jandarma Genel Komutanlığı Maliye Başkanlığı

(İntibak).

- Gülhane Askeri Tıp Akademisi -

Tuğamiral Mehmet Ali Özgüven GATF Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan GATF Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na.

(sürecek)

Muhabir: Duygu Can-Mehmet Tosun-Meltem Uzun

Yayıncı: Ebubekir Gülüm - ANKARA

Kaynak: AA