Akademik Personel Alımı

Akademik Personel Alımı

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere bir doçent ve 11 yardımcı doçent alacak.

Akademik Personel Alımı

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere bir doçent ve 11 yardımcı doçent alacak.

Rektörlük'ten verilen bilgiye göre, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda bir doçent görevlendirilecek.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü'nün Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum ana bilim dalları, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'nün Fen Bilgisi Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi ana bilim dalları, Mühendislik Fakültesi'nin İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim Dalı, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda birer olmak üzere toplam 11 yardımcı doçent istihdam edilecek.

Adayların gerekli belgelerle 4 Haziran'da mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen başvurması istendi.

Öğretim üyesi alımıyla ilgili ayrıntılı bilgiye

"http: //www3.dpu.edu.tr/upload/5012118595/files/21_mayis%281%29.pdf" internet linkinde yer verildi.

- KÜTAHYA