AB'den 'Dünya Enerji Teknolojisine Bakış 2050' Raporu

AB'den 'Dünya Enerji Teknolojisine Bakış 2050' Raporu

AB'nin 'Dünya Enerji Teknolojisine Bakış - 2050' Raporunda Halen 10 Milyar Ton (Gigaton) Petrole Eşdeğer Olan Enerji Tüketiminin 2050 Yılında 22 Milyar Tona Yükseleceği Bildirildi.

AB'den 'Dünya Enerji Teknolojisine Bakış 2050' Raporu

AB'nin ''Dünya Enerji Teknolojisine Bakış - 2050'' raporunda halen 10 milyar ton (gigaton) petrole eşdeğer olan enerji tüketiminin 2050 yılında 22 milyar tona yükseleceği bildirildi.

AB Komisyonu tarafından yayımlanan raporda, 2050 yılında dünya nüfusunun 8,9 milyara ulaşırken kişi başına düşen gelir ortalamasının 2010 yılında 8 bin 100, 2030 yılında 12 bin 100 ve 2050 yılında 17 bin 100 dolar olması öngörülüyor.

Rapora göre 2050 yılındaki 22 gigatonluk enerji tüketiminin yüzde 70'i (kömür ve petrol yüzde 26'şar, doğalgaz yüzde 18) fosil yakıtlardan elde edilecek. Kalan yüzde 30'u ise neredeyse eşit olarak yenilenebilir ve nükleer enerjiyle karşılanacak.

Dünya ekonomisinin 2050 yılına kadar dolar bazında yaklaşık 3 kat büyüyeceği tahmin edilen raporda, enerji tüketimindeki artışın büyüme hızının geride kalması verimlilikle ve enerji fiyatlarındaki artışla açıklanıyor.

Buna göre halen uluslararası borsalarda 60 dolar seviyesinin altında gezinen petrolün varili 2050 yılında 110 dolara çıkacak. Bir varil petrole eşdeğer doğal gazın fiyatı ise 100 doları bulacak. Raporda, 2050 yılında kömürün tonunun da 110 dolara ulaşacağı öngörülüyor.