Sağlık Çalışanları En Çok Harcamayı Gıdaya Yapıyor

Sağlık Çalışanları En Çok Harcamayı Gıdaya Yapıyor

Sağlık çalışanlarının harcama kalemlerinde ilk sırayı gıda harcamaları alıyor.

Sağlık Çalışanları En Çok Harcamayı Gıdaya Yapıyor

Sağlık çalışanlarının harcama kalemlerinde ilk sırayı gıda harcamaları alıyor. Bin 131 kişinin katılımıyla sağlık çalışanlarına memnuniyet anketi yaptıklarını belirten Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “En çok harcamayı neye yapıyorsunuz sorusuna sağlık çalışanlarının yüzde 39,4’ü gıda cevabını verdi. Yüzde 31’i kira, yüzde 16,4’ü eğitim cevabını verdi. Diğer bir ifadeyle çalışanların yüzde 70,4’ünün gıda ve kiraya yaptıkları harcama, aile bütçelerinin çok büyük bir bölümüne denk gelmektedir.” dedi.


Türk Sağlık-Sen, ‘Sağlık Çalışanlarının Memnuniyeti’ anketi gerçekleştirdi. Ankete toplam bin 131 kişi katılırken katılımcıların yüzde 70,1’ini erkekler yüzde 29,9’unu kadınlar oluşturdu. Ankete katılanların mesleklere göre dağılımına bakıldığında yüzde 2,3 Diğer Sağlık Lisansiyerleri, yüzde 0,6 Diş Hekimi, yüzde 7,3 Ebe, yüzde 11,1 Genel İdari Hizmetler Sınıfı, yüzde 19,8 Hemşire, yüzde 7,8 Pratisyen Hekim, yüzde 42 Sağlık Memuru (Laboratuvar Tek. Röntgen Tek. Anestezi Tek. vb.) yüzde 2,6 Teknik Hizmetler Sınıfı, yüzde 139 Uzman Hekim ve yüzde 4,8 Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanları.


Ankete katılan sağlık çalışanlarına yöneltilen ‘Son bir içerisinde fiziksel veya sözlü şiddete maruz kaldınız mı ?’ sorusuna çalışanların yüzde 55,3’ü son 1 yılda sözlü veya fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti. Kadın çalışanların yüzde 67,2’si, erkek çalışanların ise yüzde 50,2’si son 1 yılda sözlü veya fiziksel şiddete maruz kaldığını dile getirdi. Ankette sağlık çalışanlarına şiddeti önleme adına yapılan çalışmaların sağlıkta şiddeti önleyip-önleyemeyeceğine ilişkin görüşlerinin sorulduğunu belirten Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Son 1 yılda sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalanların yüzde 78.5’i yapılan çalışmalarla sağlıkta şiddetin önüne geçilemeyeceğini düşünüyor.” diye konuştu.


Ankette idareciler veya çalışma arkadaşlarınız tarafından mobbinge (psikolojik baskı, yıldırma vb.) maruz kaldınız mı? sorusuna ise çalışanların yüzde 69’u evet yanıtını verdiğini kaydeden Kahveci, “Kadın çalışanların yüzde 77,5’i, erkek çalışanların ise yüzde 65,3’ü idareciler veya çalışma arkadaşları tarafından mobbinge maruz kaldığını belirtmiştir.Ankete göre sağlık çalışanlarının yüzde 57.4’ü çalışma şartlarından memnun olmadığını belirtmiştir. Çalışanların Yüzde 78.2’si fırsatı olsa başka bir kuruma geçmek istediğini belirtmiştir. Kurumdan ayrılmak istemesinin nedeni olarak yüzde 42,6’sı amirlerin tutumu, yüzde 26,6’sı ücretler, yüzde 23,5’i iş yoğunluğu nedeniyle kurum değiştirmek istiyorlar. Katılımcıların yüzde 7,2’si ise çalışanlara yönelik şiddetten dolayı kurum değiştirmek istiyorlar.” ifadelerini kullandı.


Sağlık çalışanlarının en çok harcamayı neye yapıyorsunuz sorusuna yüzde 39,4’ünün gıda cevabını verdiğini anlatan Kahveci şunları söyledi: “Yüzde 31’i kira, yüzde 16,4’ü eğitim cevabını vermişlerdir. Diğer bir ifadeyle çalışanların yüzde 70,4’ü gıda ve kiraya yaptıkları harcama aile bütçelerinin çok büyük bir bölümüne denk gelmektedir. Çalışanların yüzde 49,5’inin aylık ödeme ve harcamalarını yaptıktan sonra elinde hiç para kalmamaktadır. Çalışanların yüzde 87,7’si gelirlerinden, gelecekleri için yatırım yapamamaktadır. Çalışanların yüzde 44,7’si aylık düzenli olarak 1500 TL ve üzeri borç ödemektedir. (kredi, kredi kartı v.b) yüzde 20,4’ü 1000 - 1500 TL, yüzde 14,9’u 500 - 1000 TL, yüzde 6,5’i de 100 - 500 TL arasında aylık borç ödemektedir. Aylık düzenli olarak ödemek zorunda olduğu borcu bulunmayanların oranı yüzde 13,4.”

Kaynak: CİHAN