Yargıtay: SGK Primleri Eksik Ödenen İşçi İstifa Ettiğinde Kıdem Tazminatı Alabilir

Yargıtay: SGK Primleri Eksik Ödenen İşçi İstifa Ettiğinde Kıdem Tazminatı Alabilir

SGK primleri gerçek ücret üzerinden yatırılmayan işçiye Yargıtay'dan müjdeli haber geldi. Yüksek mahkeme bu durumun işçiye haklı fesih hakkı vereceğine ve istifa ettiği halde kıdem tazminatı alabileceğine hükmetti.

Milyonlarca işçiye müjdeli haber Yargıtay 9. Hukuk Dairesinden geldi. Yüksek Mahkeme, gerçek ücret üzerinden SGK primlerinin yatırılmamasının işçiye haklı fesih hakkı vereceğine, haklı sebeple fesihte işçiye kıdem tazminatı ödeneceğine hükmetti.

MAHKEME DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERDİ

Yangın söndürme cihazlarının ithalatını, satışını, montajını, projelendirmesini ve servis hizmetlerini yapan iş yerinde 6 yıldır çalışan işçi, SGK priminin gerçek maaş üzerinden gösterilmesi talebinin geri çevrildiği için istifa etti. İş Mahkemesine dava açan mağdur işçi, işçilik alacaklarının ödenmesini talep ettiğini, ancak davalı işverenin cevabı ihtarname ile ödeme yapmayacağını bildirdiğini söyledi. Mahkemede ifade veren davalı ise davacının işten çıkarılmadığını, uzun zamandır ayrılma hazırlıkları yaptığını kaydetti. Mahkeme, davalı işverenin istifa ve devamsızlık savunmasının çelişkili olduğu, davacı işçinin sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmasına dair isteği sebebiyle iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiği gerekçesi ile işçiyi haklı buldu. Kıdem ve ihbar tazminat talepleri kısmen kabul, yıllık izin talebi tamamen kabul ve fazla mesai talebi ise tamamen reddedilmek suretiyle, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı vekili temyiz etti.

YARGITAY EMSAL BİR KARARA İMZA ATTI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise emsal bir karara imza attı. Davacının Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ücret bildiriminin gerçek ücreti üzerinden yapılması talebinin karşılanmaması üzerine, iş akdinin davacı işçi tarafından feshedildiğine dikkat çekildi. Kararda, "Haklı sebeple dahi olsa iş akdini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözetilerek, davacının ihbar tazminatı talebinin reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır. Hüküm altına alınan kıdem tazminatı dışındaki alacakların faiz başlangıcının dava dilekçesiyle istenen miktar bakımından dava, arttırılan miktar bakımından ise artırım tarihi olması gerekirken, alacakların tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir" denildi.

Kaynak: İHA