Haberler » Ekonomi » Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün çalışma esasları belirlendi - Ekonomi

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün çalışma esasları belirlendi

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün çalışma esasları belirlendi

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle gıda, gıdayla temas eden madde ve malzemeler, takviye edici gıda ve yemle ilgili analizleri yapmak üzere kurulan Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün çalışma esasları düzenleniyor.

Buna göre, laboratuvar yönetimi, bir müdür ve müdür yardımcılarından oluşacak.

Laboratuvar, gıda kontrol laboratuvarları arasında ortak çalışmalar düzenleme, ülkede ihtiyaç duyulan analiz metotlarını geliştirme ve bunları konuyla ilgili diğer laboratuvarlarla paylaşma görevlerini de yürütecek. Faaliyet alanı içine giren konularda mevzuat çalışmalarına katılması gereken laboratuvar, faaliyet alanıyla ilgili bilimsel yayın da yapacak.

Laboratuvarın etkin ve sürdürülebilir bilimsel hizmetlerinin güncel olarak takip edilmesi ve yürütülmesi, kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi, bilimsel kalitenin devamlılığının sağlanması, yayın politikası oluşturulması ve diğer gerekli tavsiyelerde bulunulması iş ve işlemleri bölüm sorumlularınca yürütülecek.

Müdürlüğün çalışma bölümleri, bilimsel ve analitik işler müdür yardımcılığı, kalite ve koordinasyon işleri müdür yardımcılığı ile idari ve mali işler müdür yardımcılığından oluşacak.

Yönetmelikle laboratuvar personelinde aranacak teknik şartlar ve nitelikler de belirlendi. Buna göre, orta öğretim/lise ve ön lisans mezunu personel ile laboratuvarda bilfiil çalışma gerektirmeyen idari ve mali işler personeli için laboratuvar tecrübesi şartı aranmayacak.

Laboratuvar tarafından yapılan analizler ve verilen hizmetler için alınacak ücretler her yıl Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler