"Ulusal Eğitime Destek" Kampanyasının Değerlendirme Toplantısı Swiss Otel'de Gerçekleştirildi

"Ulusal Eğitime Destek" Kampanyasının Değerlendirme Toplantısı Swiss Otel'de Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Eşi Semra Sezer, Okuma Yazma Bilmeyen Çok Sayıda İnsan Olmasının, Üzerine Düşünülmesi Gereken Bir Konu Olduğunu Belirterek, "Bu, Öncelikli Problemlerden Biri. Bu İnsanların Eğitimi Konusunda Tüm Kesimlere Sorumluluk Düşüyor" Dedi.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in eşi Semra Sezer, okuma yazma bilmeyen çok sayıda insan olmasının, üzerine düşünülmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, "Bu, öncelikli problemlerden biri. Bu insanların eğitimi konusunda tüm kesimlere sorumluluk düşüyor" dedi.

19 Mayıs 2001'de başlayan ve 8 Eylül 2006 tarihi itibariyle sona eren "Ulusal Eğitime Destek" kampanyasının değerlendirme toplantısı Swiss Otel'de gerçekleştirildi. 5 yıllık faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıya Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in eşi Semra Sezer, İstanbul Valisi Muammer Güler, eşi Neval Güler ve diğer yetkililer katıldı. Törende açılış konuşmasını Semra Sezer yaptı. Kampanyanın başarıya ulaştığını söyleyen Semra Sezer, "Okuma yazma bilmeyen çok sayıda insanın var olmasının üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Bu, öncelikli problemlerden biri. Bu insanların eğitimi konusunda tüm kesimlere sorumluluk düşüyor" dedi.

İstanbul Valisi Muammer Güler, "Eğitim, kadın, erkek, her yaşta ve her düzeyde insanın toplum içinde kendini gerçekleştirebilmesi ve topluma katkıda bulunabilmesi için gereksinim duyulan en önemli araçtır. Ülkemizde Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar geçen süre içinde eğitim alanında önemli atılımlar gerçekleştirilmiş olmasına karşın, eğitim düzeyinin yükseltilmesi konusu önemini korumaktadır. Eğitim-öğretim sistemimizin ana çerçevesini oluşturan Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlı kalınarak her düzeydeki eğitsel etkinliğin yoğunlaştırılması, bilgi toplumuna ulaşmada önemli yarar sağlayacaktır. Projenin amacı öncelikle okuma-yazma bilmeyen genç kız ve kadınlar olmak üzere; gerekli eğitimi alamamış, zorunlu öğrenim çağını geçirmiş yetişkin yurttaşlarımızın tümünün eğitim gereksinimlerini belirlemektir" dedi.

Güler, "Bu gereksinimler kapsamında eksik eğitimlerini tamamlayabilmelerine yönelik programlar uygulamak, yöre ve ülke ekonomisinin gelişmesi doğrultusunda, temel yaşam becerileri kazanmalarına ve gelir getirici, istihdam kolaylığı sağlayıcı mesleki eğitim programlarından yararlanmalarına olanak sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

(KT-RA-SN-SN-Y)