Terörle Mücadele Yasa Tasarısı Kabul Edildi

Terörle Mücadele Yasa Tasarısı Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Yasasında (TMY) değişiklik öngören tasarı kabul edildi.

Terörle Mücadele Yasa Tasarısı Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Yasasında (TMY) değişiklik öngören tasarı kabul edildi.

TMY'deki ''terör'' tanımının korunduğu kanun, ''örgüt'' tanımının ise kanundan çıkarılmasını içeriyor.

Değişikliklere göre, terör amacıyla işlenen suçların kapsamını da genişletiliyor. Bu suçlar şöyle:

''Göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, kasten öldürme, başkasını intihara teşvik, kasten yaralama, eziyet, bir başkasını; kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına bir saldırı gerçekleştireceği şeklinde tehdit etme, şantaj, cebir, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma, eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin, siyasi hakların, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi, konut dokunulmazlığının, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, sendikal hakların engellenmesi, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, radyasyon yayma, atom enerjisiyle patlamaya neden olma, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi, içilecek sulara, her çeşit besine zehir katarak veya başka şekillerde bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, para ve kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet ve malzemenin izinsiz üretimi, mühürde sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu veya suçluyu övme, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, görevi yaptırmamakta direnme, kaçmaya imkan sağlama, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gaspı, halkı askerlikten soğutma ve askerleri itaatsizliğe teşvik ve cumhurbaşkanına suikast dışındaki fiili saldırılar.''

İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek, kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak şekilde kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerinin kimliklerini açıklayanlara, yayımlayanlara veya bu yolla kişileri hedef gösterenlere, terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayımlayanlara, muhbirlerin kimliklerini açıklayanlara veya yayımlayanlara verilen para cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak uygulanacak.

Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, anayasal düzeni değiştirmeye, ülke ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik olarak suç işlemek üzere terör örgütü kuran, yöneten ve üye olanlar; TCK'nın 314. maddesindeki ''silahlı örgüt'' hükümlerine göre cezalandırılacak. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılacak.

Terör örgütünün propagandasını yapan kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde ceza; yarı oranında artırılacak. Bu eylemlerin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak etmemiş olan sahipleri ve yayın sorumluları hakkında, bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Ancak yayın sorumluları hakkında bu cezanın üst sınırı 5 bin gün olacak.

Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün tamamen veya kısmen kapatılması; terör örgütünün üyesi veya destekçisi olacak şekilde örgüte ait amblem ve işaretlerin taşınması, slogan atılması veya ses cihazlarıyla yayın yapılması ya da terör örgütüne ait amblem ve işaretlerin bulunduğu üniformaların giyilmesi halinde de 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

TMY kapsamına giren suçlardan dolayı verilen hapis cezaları, seçenekli yaptırımlara çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek. Ancak 15 yaşını tamamlamamış çocukların cezaları, seçenekli yaptırımlara çevrilebilecek ve ertelenebilecek.