Dha İstanbul Bülteni - 2

Dha İstanbul Bülteni - 2

(ÖZEL) 1- MAHKEMENİN MUTLU VE ÇAPKIN KARARI: SEYİRCİ KALDILARHüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın da aralarında bulunduğu 14 sanıklı FETÖ'nün 'Mülkiye Yapılanması' davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Dha İstanbul Bülteni - 2

(ÖZEL) 


1- MAHKEMENİN MUTLU VE ÇAPKIN KARARI: SEYİRCİ KALDILAR


Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın da aralarında bulunduğu 14 sanıklı FETÖ'nün 'Mülkiye Yapılanması' davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.


Mutlu ve Çapkın'ın FETÖ'nün eylemlerine "seyirci" kaldığı belirtilen gerekçeli kararda, "Harekete geçmeyerek bilinçli şekilde yardımda bulundukları kanaatine varılmıştır" denildi.


Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul DHA


FETÖ'nün 'Mülkiye Yapılanması'na ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığı çeşitli hapis cezalarına çarptıran ve 6 sanığın  da beraatine karar veren mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 200 sayfalık gerekçeli kararında Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın örgütün illegal tüm eylemlerine ve işlemlerine seyirci kaldığını, bu eylemleri yapan örgüt mensuplarının görevden alınması hususunda gerekli duyarlılığı göstermediğini, ilgili kişi ve kurumları  zamanında uyarmadığını belirtti. Çapkın ve Mutlu'nun örgütün devlet içerisindeki tehlikeli, hakkı, hukuku pervasızca çiğneyen ve paralel devlet oluşturmaya yönelik yapısını bilmesine karşın harekete geçmeyerek bilinçli şekilde yardımda bulundukları kanaatine varıldığı da gerekçeli kararda vurgulandı. 


"ÖRGÜTÜN AMACI VE YAPISINA DEĞİNİLDİ"


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 200 sayfalık gerekçeli kararda terör örgütü FETÖ/PDY'nin kuruluşu, amacı, hiyerarşik yapısı, örgütün istihbarat ağı, illegal yapılanması, haberleşmede kullandığı yöntemler, mali yapısı ayrıntılı olarak anlatıldı. Gerekçeli kararda davada yargılanan her sanık hakkında ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunuldu. 


"HÜSEYİN AVNİ MUTLU TECRÜBELİ BİR MÜLKİ AMİR"


Gerekçeli kararda, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Avni Mutlu'nun 2010 yılında İstanbul Valiliği'ne atandığı,  yaşı ve görev yaptığı  il ve ilçeler nazara alındığında son derece tecrübeli bir mülki amir olduğu vurgulandı. Gerekçeli kararda Mutlu'nun İstanbul'da göreve geldiği tarih ve sonrasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamuoyunda şüphe yaratan ve ilerleyen zaman içinde kumpas soruşturmaları olduğu  ortaya çıkan bir çok adli ve idari işlemlere tevessül ettiği,  devletin çeşitli kademelerine ve özellikle de emniyet ve adli kurumlarına sızdığı ve bu şüpheli işlemleri bu sayede gerçekleştirebildiği belirtildi. 


"SANIĞIN BİLMEMESİNİN İMKANSIZ OLDUĞU KANAATİNA VARILMIŞTIR"


Gerekçeli kararda  "Bu ortamda 7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarımıza FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından  kurulan tuzak ortaya çıktığında artık örgütün amacının ve kimlere, hangi yabancı devletlere hizmet ettiğinin netleşmeye başladığı, örgüt liderinin  kendisine yapılan çağrıya rağmen ısrarla ülkemize gelmeyerek kendisini koruyan ve kullanan yabancı devletlerin himayesi altında ve onların emperyalist çıkarlarının hizmetkarı olarak kalmayı tercih ettiği, bu şekilde hizmet hareketi kavramının anlamının herkesçe anlaşıldığı ve bu durumun sanıkça da  bilinmemesinin imkansız olduğu kanaatine varılmıştır" denildi. 


"SANIĞIN ÖRGÜTE BAKIŞ AÇISINI ORTAYA KOYDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"


Gerekçeli kararda şu değerlendirmede bulunuldu: "Bu ortamda sivil darbe girişimi olan 17-25 Aralık sürecine gelindiği, sanığın bulunduğu konum ve yaptığı görev itibariyle örgütün amacının meşru ve seçilmiş hükümetimiz ve başbakanımızı 


görevinden düşürmek olduğunu bilmemesinin mümkün olmadığı, zira  gerektiğinde kendisinin de kabul ettiği üzere terör örgütü lideri ile  doğrudan telefon görüşmesi yaptığı ve incelenen HTS kayıtlarına göre örgütle irtibat ve iltisakı bulunan kişiler ve ayrıca tepe yöneticileri (Dilaver Azim, Talip Büyük, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Şerif Ali Tekalan gibi) dahil olmak üzere bir çok kişi ile görüştüğü anlaşılmıştır. Tanık Halil Güneş tarafından, sanığa vali olması sebebiyle  kalmakta olduğu huzur evinde  örgütün illegal bir şekilde baskı yaparak para toplamaya zorladığı, tehdit yöntemlerine varan ve bir çeşit  nitelikli gasp suçuna kadar değerlendirilebilecek seviyede örgütsel ciddi bir suç sanığa ihbar edildiğinde, yaptığı görev itibariyle derhal buna el koyarak ilgili kolluk ve adli birimleri harekete geçirmesi gereken, beklenen sanığın bunu yapmadığı gibi tanığı susturarak ve 'Seni buradan gönderirler' şeklinde beyanda bulunarak, korkutarak durumu örtbas ettiği ve bu örneğin sanığın örgüte bakış açısını, yardım kastını net bir şekilde ortaya koyduğu anlaşılmıştır."


"...HAREKETE GEÇMEYEREK BİLİNÇLİ ŞEKİLDE YARDIMDA BULUNDUĞU KANAATİNE VARILMIŞTIR"


"Sanığın oğlunun örgüte bağlı okulda eğitim görmüş olması, HTS kayıtlarına yansıyan örgüt ile  ilgili önemli kişilerle irtibatı, aramada elde edilen kitaplar  her ne kadar örgüt üyeliği suçuna ilişkin yeterli delil niteliğinde olmasa da  sanığın örgüte ve ideolojisine yakınlığı anlamında kanaat verici bulunmuştur" denilen gerekçeli kararda, "Sonuç olarak sanığın görev yaptığı İstanbul Valiliği sırasında  gerçekleşen söz konusu örgütün illegal tüm eylemlerine ve işlemlerine seyirci kaldığı, bu eylemleri yapan örgüt mensuplarının görevden alınması  hususunda gerekli duyarlılığı göstermediği, kendisine itimat ederek İstanbul Valiliği görevine kadar getiren ilgili kişi ve kurumları bu konuda  zamanında uyarmadığı ve bu surette örgütün devlet içerisindeki tehlikeli, hakkı ve hukuku pervasızca çiğneyen ve paralel devlet oluşturmaya yönelik yapısını bilmesine karşın harekete geçmeyerek bilinçli şekilde yardımda bulunduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.


"ÖNLEYİCİ TEDBİR ALMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"


2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Çapkın'ın da son derece tecrübeli bir emniyet müdürü olduğu ifade edilen gerekçeli kararda,  Çapkın'ın İstanbul'da göreve geldiği 29 Haziran 2009 tarihi ve sonrasında MİT Müsteşarı'na FETÖ terör örgütü tarafından kurulan tuzağın ortaya çıktığı ve  sivil darbe girişimi  olan 17-25 Aralık sürecine gelindiği anlatıldı. Gerekçeli kararda, "Sanığın bulunduğu konum ve yaptığı görev itibariyle örgütün amacının meşru ve seçilmiş hükümetimiz ve başbakanımızı görevinden düşürmek olduğunu bilmemesinin mümkün olmadığı, zira bu kapsamda beyanı alınan tanık Mehmet Yeşilkaya'nın ifadesine göre 13 Aralık 2013  tarihinde sanıkla gerçekleştirdiği görüşmede bazı şube müdürlerinin hükümetimiz aleyhine şüpheli nitelikte bir çalışma ve hazırlık içinde oldukları yönünde duyumlarının olduğunu beyan etmesine rağmen sanığın, geçmişte yukarıda zikredilen kamuoyunda şüphe ile  karşılanan bir çok soruşturmanın da yapıldığını bilmesine rağmen bu konuda gerekli önleyici tedbirleri almadığı anlaşılmıştır. İl emniyet müdürü konumundaki sanığın yaşı ve  son derece tecrübeli olması karşısında bu şube müdürlerinin amacını ve kimlere hizmet ettiklerini bilmemesinin mümkün olmadığı anlaşılmış ve her ne kadar örgüt üyeliği suçuna ilişkin yeterli delil dosya kapsamı itibariye mevcut olmasa da bu pasif hareket tarzı sanığın örgüte bakış açısı anlamında mahkememizce kanaat verici bulunmuştur. Sonuç olarak sanığın görev yaptığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü sırasında gerçekleşen söz konusu örgütün illegal tüm eylemlerine ve işlemlerine seyirci kaldığı, bu eylemleri yapan örgüt mensuplarının görevden alınması, durdurulması hususunda  gerekli duyarlılığı göstermediği, kendisine itimat ederek İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine kadar getiren ilgili kişi ve kurumları bu konuda zamanında uyarmadığı ve bu surette örgütün devlet içerisindeki tehlikeli, hakkı ve hukuku pervasızca çiğneyen ve paralel devlet oluşturmaya yönelik yapısını bilmesine karşın harekete geçmeyerek bilinçli şekilde yardımda bulunduğu kanaatine varılmıştır" denildi.  


ÇEŞİTLİ GEREKÇELERLE CEZA ALDIKLARI KAYDEDİLDİ


6 sanık hakkında yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin delil olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği kaydedilen  gerekçeli kararda, ceza alan diğer 6 sanığın da Bylock kullanmaları, Bank Asya hesaplarındaki hesap hareketi, sanıkların çocuklarını örgütle bağlantılı olduğu bilinen eğitim kurumlarına 2014-2015 yıllarında göndermeleri gibi gerekçelerle ceza verildiği anlatıldı.  


DAVA 10 ŞUBAT'TA KARARA BAĞLANMIŞTI


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Şubat'ta FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması'na ilişkin 14 sanıklı davayı karara bağlamıştı. "Örgüt  içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan eski  İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da  2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, Hüseyin Avni Mutlu'nun  tahliyesine, Hüseyin Çapkın'ın da yurt dışına çıkışını yasaklamıştı. 6 sanığın tüm suçlardan beraatine karar veren mahkeme heyeti,  6 sanığı da çeşitli hapis cezalarına çarptırmıştı.


Görüntü Dökümü:


----------------------


-Arşiv görüntüler


-Genel ve detaylar


===============


(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)


2- 400 ÖĞRENCİLİ LİSENİN YANINDA KORKUTAN GÖRÜNTÜ


Haber-Kamera; Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL DHA) 


Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluştu. Okulda eğitim gören 400 öğrenci, inşaatın temel atma çalışmaları sebebiyle oluşan uçurumdan dolayı tedirgin oldu. Toprak kaymasının meydana geldiği alan, havadan da görüntülendi.


Şişli Belediyesi'nin bulunduğu alanın arkasında yer alan ve Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın arazisinde başlatılan AVM ve rezidans çalışmaları, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci ve velileri için korku yarattı. Temel atma çalışmaları sırasında toprak kaymasının meydana gelmesi velileri endişelendirdi.


Havadan da görüntülenen alanda bulunan Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenciler eğitim görmeye devam ediyor.


Görüntü Dökümü:


-------------


-Okulun etrafının havadan görüntüleri


-Veliler tarafından çekilen toprak kayması


-Okulun çevresinden detaylar


03.03.2018 - 10.43 Haber Kodu : 180303032


03.03.2018 - 10.46 Haber Kodu : 180303033


=========================


(ÖZEL) 


3- LİSE ÖĞRENCİLERİ YANGIN SÖNDÜREN DRONE GELİŞTİRDİ


İhsan YALÇIN - Harun UYANIK/ İstanbul DHA


İSTANBUL'da lise öğrencileri, yangına müdahale edebilen drone  geliştirdi. 4 öğrencinin şimdiki hedefi bu drone'u yangın söndürücü kimyasal toz da püskürtebilen hale getirip itfaiye ekiplerinin kullanabileceği seviyeye ulaştırmak.


Drone'ların kullanım alanı giderek artıyor. Görüntü çekimi için geliştirilen Drone'lar şu anda başta askeri alanda da kullanıyor. Beşiktaş'taki  özel bir okulun öğrencileri ise bu alanlara bir yenisi daha eklendi. 


2,5 AYDA YAPTILAR


9 sınıf öğrencileri Yusuf Özşalom, İrem Kamhi, Pelin Avramoğlu ve Moti Barokas alevlere müdahale edebilen bir drone tasarlamak için kolları sıvadı. Yaklaşık 2,5 ayda da 'İtfaiye drone' adını verdikleri insansız hava aracını geliştirdi. 


15 yaşındaki öğrenciler geçtiğimiz günlerde drone'un test uçuşunu yapıp bir çöp kovasındaki alevlere müdahale etti. 'İtfaiye drone' sorunsuz havalandı; kısa bir sürede kovadan yükselen alevleri söndürmeyi başardı. 4 öğrencinin şimdiki hedefi bu drone'u yangın söndürücü kimyasal toz da püskürtebilen hale getirip itfaiye ekiplerinin kullanabileceği seviyeye ulaştırmak.


İNSANLIĞA FAYDALI İNSANSIZ HAVA ARACI


Hayallerinin insanlığa faydalı bir insansız hava aracı geliştirmek olduğunu söyleyen Yusuf Özşalom, "Günümüzde her yer gökdelenlerle dolu. İtfaiyelerin de normal şartlarda gökdelenlerin en üst kısımlarındaki alevlere müdahalesi oldukça güç. Amacımız bu drone ile yüksek yerlerde çıkan yangına müdahale edebilmek ve o bölgeyi güvenli hale getirebilmek. Tabi bu şuanda bir prototip. Bu aracı çok daha geliştireceğiz" diye konuştu. 


Drone'un çalışma sistemiyle ilgili bilgi veren İrem Kamhi ise, "Mekanizmada su akıtmayan kap, motorlu su pompası, bu pompayı açıp kapamayı sağlayan servo (yazılım) ile 3D yazıcıdan bastığımız fıskiye bulunuyor. Bu mekanizmada servomuz anahtarı ileri doğru iterek pompayı çalıştırmaya başlıyor; su kaptan pompa ile çekilip fıskiyeye aktarılıyor ve fıskiyeden açtığımız deliklerle suyu alevlerin üzerine dağıtıyoruz" ifadesini kullandı. 


Görüntü Dökümü:


-------------------------


-Öğrencilerin okul laboratuvarında çalışması


-İtfaiye drone'nun parçaları


-İtfaiye drone'nun havalanması


-Drone'nun çöp kovasındaki alevleri söndürmesi


-Röpler.


-Genel ve detaylar


03.03.2018 - 10.34 Haber Kodu : 180303030


================================


4- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 3 GÖZALTI


Haber: İstanbul DHA


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman aktarımı yaptıkları iddia edildi.


Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:


"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK-KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında PKK-KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunan 8 kişinin yakalanmasına yönelik 03.03.2018 günü ilimiz Esenyurt, Fatih, Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde 10 adrese yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirilmiştir"


5 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. 


======================================


5- İSTANBUL'A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


İstanbul DHA


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısında bulundu.


Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Bugün İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


=====================


6- İSTANBUL'DA YARIN BU YOLLARA DİKKAT


Haber: İstanbul DHA


İstanbul'da yarın oynanacak Fenerbahçe A.Ş.- T.M. Akhisarspor maçı ile 'Dünya Kadınlar Günü' miting programı nedeniyle Kadıköy ve Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. 


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:


KADIKÖY'DE KAPALI YOLLAR


04.03.2018 günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş.- T.M. Akhisarspor İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir.


Trafiğe Kapatılacak Yollar


Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)


 Kördere Sokak


BAKIRKÖY'DE KAPALI YOLLAR


"04.03.2018 Pazar günü ilimiz Bakırköy ilçesi Bakırköy Meydanda gerçekleştirilecek olan "Dünya Kadınlar Günüö miting programı nedeniyle etkinlik günü saat 05.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir"


Trafiğe Kapatılacak Yollar


-İncirli Caddesi, (Yücetarla Caddesi kesişimi önünden meydana kadar çift yön)


-İncirli Caddesine bağlanan sokaklar,


-Şükran Çiftliği Sokak,


-Zuhuratbaba Caddesi,


-Fişekhane Caddesi,


Alternatif Güzergahlar


Sahil Kennedy Caddesi,


Ekrem Kurt Bulvarı,


D-100 Yolu Ataköy mevkii,

Kaynak: DHA