Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Adana'da Başladı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Adana'da Başladı

Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, dünyanın yüz yüze olduğu göç, kıtlık, kuraklık, küresel ısınma, doğal afetler gibi sorunlarla başa çıkabilmek için küresel anlamda coğrafi bilgi sistemlerinin doğru analiz edilip, uygun biçimde kullanılması...

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Adana'da Başladı

Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, dünyanın yüz yüze olduğu göç, kıtlık, kuraklık, küresel ısınma, doğal afetler gibi sorunlarla başa çıkabilmek için küresel anlamda coğrafi bilgi sistemlerinin doğru analiz edilip, uygun biçimde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyine gelinmesi ve yaşanabilir bir çevre için coğrafi bilgi sistemleri en önemli gücümüzdür" dedi.

TMMOB'un düzenlediği Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kongresi geniş katılımla Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde başladı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Yaşar Tanrıverdi, TMMOB ve bileşeni odaların, daima aklın ve bilimin ışığında yürümeyi ilke edindiğine değinerek "Ülkemizde, coğrafi bilgi kaynaklarının ve coğrafi bilgi teknolojisinin, toplumun tüm kesimleri tarafından büyük oranda kullanımını sağlama konusunda daha etkin çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Sayısal coğrafi bilginin öneminin kavranması, ulusal düzeyde paylaşımı, sunumu ve yoğun olarak kullanımı konularında gerekli teknik ve idari düzenlemeler hem kurumsal hem de ulusal düzeyde yapılarak hayata geçirilmelidir" şeklinde konuştu.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ise bilgi üretim sürecinde CBS teknolojisinin çok önem kazandığına vurgu yaparak, "Her yıl düzenlenen panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri etkinliklerimizi üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, uygulayıcılar, bilim insanları ve uzmanlarla birlikte yapmaktayız. Dahası, bu süreçte ilkokuldaki çocuklara bile odamızca CBS aşılanmaya çalışılmış ve pek çok ilkokulda etkinlikler düzenlenmiştir. Konumsal bilgileriniz yoksa, haritanız da yok, kadastronuz da yok demektir. Haritanız, kadastronuz yoksa, kayıt altına kayıt altına alınmış mülkiyet sisteminiz de yok demektir. Kayıt altına alınmış mülkiyetiniz yoksa, en basit anlatımla söylüyorum, mülkiyeti sermayeye dönüştüremezsiniz demektir. Kısacası, konumsal bilgileriniz yoksa ya da standart birliği sağlayıp onları etkin kullanamıyorsanız, ülkenizde hukuku ve adaleti tam anlamıyla tesis edemezsiniz" diye konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da CBS'nin çok sayıda farklı mühendislik, mimarlık ve şehircilik plancılığı disiplininin ortak çalışma alanını oluşturduğuna dikkat çektiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilgiye ve teknolojiye belirli kesimlere ait bir ayrıcalık olmaktan çıkartılarak kamusal bir nitelik kazandırılması aynı zamanda bilimin de sınırlamalardan kurtarılarak özgürleştirilmesi anlamına gelir. Özgür bilim, yeni teknolojik gelişmelerin ve bilimsel buluşların en önemli şartıdır. Coğrafi bilgi sistemleri sosyoekonomik, politik ve kültürel kaynakların topyekun yönetimi gibi karmaşık karar-destek analizlerinde önemli derecede role sahiptir. Günümüzde uydulardan alınan yüksek hassasiyete sahip konum bilgileri yine uydulardan alınan görüntülerle artık çok hızlı bir şekilde birleştirilip paylaşılabilmektedir. CBS sadece teknik değil, sosyal ve kültürel alanda da birçok gelişmeyi yönlendirebilen çağımızın güçlü bir yönetim bakışıdır. Dünyamızın yüz yüze olduğu göç, kıtlık, kuraklık, küresel ısınma, doğal afetler gibi sorunlarla başa çıkabilmek için küresel anlamda coğrafi bilgi sistemlerini doğru analiz edip uygun biçimde kullanmamız gerekiyor. İnsanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyine gelinmesi ve yaşanabilir bir çevre için coğrafi bilgi sistemleri en önemli gücümüzdür."

18 Kasım tarihine kadar sürecek olan CBS Kongresi'nin ilk oturumuna Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TMMOB'ye bağlı çok sayıda oda başkanı, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve öğrenciler katıldı. - ADANA