Sözde "Muğla Sıkıyönetim Komutanı"Na Müebbete Onama

Sözde "Muğla Sıkıyönetim Komutanı"Na Müebbete Onama

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişiminde sözde "Muğla sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen eski Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper ile eski Aksaz Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Aytunç Kan'ın "anayasayı ihlal"den aldıkları ağırlaştırılmış...

Sözde

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişiminde sözde "Muğla sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen eski Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper ile eski Aksaz Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Aytunç Kan'ın "anayasayı ihlal"den aldıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.


İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişiminde sözde "Muğla sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen eski Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper ile eski Aksaz Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Aytunç Kan'a "anayasayı ihlal"den verilen mahkumiyet ve beraat hükümlerine ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.


Daire, dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin de yerinde olduğunu belirtti.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğine ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğuna işaret eden daire, verdiği kararında cezanın da kanuni bağlamda uygulandığını vurguladı.

Kararda, sanıklar Namık Alper ile eski Aksaz Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Aytunç Kan'ın mahkumiyet hükmüne karşı ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediği gerekçesiyle istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddedildiğine yer verildi.

Ceza dairesi, anayasal düzene karşı suç nedeni ile hükmen verilen hapis cezası miktarının sanıkların tutuklulukta geçirdiği süreler dikkate alındığında orantılılık ilkesinin bozulmaması nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin de yetersiz kalacağının anlaşılması üzerine tahliye taleplerini ayrı ayrı reddederek sanıkların tutukluluk hallerinin de devamını kararlaştırdı.


Davanın geçmişi


FETÖ'nün darbe girişiminde sözde "Muğla sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen eski Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper ile eski Aksaz Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Aytunç Kan hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından TCK'nin 309/1, 311/1, 312/1 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.


Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, yargılama neticesinde, toplanan deliller ile tüm dosya kapsamında sanıkların üzerlerine atılı bulunan "anayasayı ihlal" suçunu işlediklerine, bu eyleme uyan TCK'nin 309/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç sebep ve saikleri, kastın yoğunluğu göz önünde bulundurularak ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmedildi.


Sanıkların işledikleri fiilden sonra kaçmamaları ve yargılama sırasında gözlenen olumlu davranışları, verilen cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak cezaların TCK'nin 62/1 uyarınca indirim yapılarak ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları kararlaştırıldı.


Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında başkaca kanuni veya takdiri artırım ve indirim hükmünün uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.


Kararda sanıkların işledikleri "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçunun, "anayasayı ihlal" suçu açısından geçitli suç mahiyetinde olduğu ve sanıklar hakkında "anayasayı ihlal" suçundan hüküm kurulduğu göz önünde bulundurularak bu suçtan ayrıca hükme yer olmadığına karar verdi.