İçme sularına AB kriteri

Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlüklerince bildirilen içme-kullanma sularının klorlama durumu ve analiz sonuçlarını kayıt altına alarak sürekli izleyecek. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık

İçme sularına AB kriteri