Haberler » Ekonomi » Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Açıklaması - Ekonomi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Açıklaması

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (VİDMK) Tebliği ve Teminatlı Menkul Kıymetler (TMK) Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeye ilişkin, "Söz konusu değişiklikle birlikte varlık ve ipotek finansmanı fonları tarafından ihraç edilen...

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Açıklaması

Halkbank Genel Müdürü , Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (VİDMK) Tebliği ve Teminatlı Menkul Kıymetler (TMK) Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeye ilişkin, "Söz konusu değişiklikle birlikte varlık ve ipotek finansmanı fonları tarafından ihraç edilen teminatlı menkul kıymetlerin bankalar tarafından satın alınarak varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracına imkan sağlanmıştır. Finansal kurumların likiditesi düşük varlıklarını menkul kıymetleştirerek sermaye piyasalarından fon sağlayabilme kabiliyetleri de artmıştır." ifadelerini kullandı.


Halkbank'tan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (VİDMK) Tebliği ve Teminatlı Menkul Kıymetler (TMK) Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair düzenlemesine ilişkin yapılan açıklamada, teminatlı ve varlığa dayalı ürünlerin ihracını teşvik edici hükümler getiren düzenlemeden memnuniyet duyulduğu bildirildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, sermaye piyasalarına önemli bir katkı sağlayarak yenilikçi ve güvenli yatırım aracı alternatiflerini çeşitlendiren bu düzenlemenin, ülke ekonomisinin büyümesinde olumlu yansımalarının olacağını belirterek, şunları kaydetti:


"Söz konusu değişiklikle birlikte varlık ve ipotek finansmanı fonları tarafından ihraç edilen teminatlı menkul kıymetlerin bankalar tarafından satın alınarak varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracına imkan sağlanmıştır. Finansal kurumların likiditesi düşük varlıklarını menkul kıymetleştirerek sermaye piyasalarından fon sağlayabilme kabiliyetleri de artmıştır. Gerek kurul ücretleri gerekse ihraç yapıları ve maliyetleriyle ilgili değişikliklerin varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler (VİDMK) ile varlık veya ipotek teminatlı menkul kıymet (VİTMK) ihraçlarını destekleyici ve teşvik edici olacağını düşünüyoruz. Bu tür yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, finansal piyasaların derinleşmesine katkı sağlamaktadır. Dolaşımdaki borçlanma araçları büyüklüğü bazında sektör genelinde ikinci sırada yer alan Bankamız, önümüzdeki dönemde bu kapsamdaki menkul kıymet ihraçları ile de piyasada yer alacak ve ülke ekonomisinin finansman ihtiyacını karşılamak için yenilikçi çalışmalar yürütmeye devam edecektir."


Düzenlemenin, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihracına konu olabilecek varlık havuzunu genişleterek, yatırımcılara ek teminat getirdiğini de belirten Arslan, "Varlık havuzunun genişlemesi, yatırım risklerini aşağı çekerek finansal kurumlarımızın borçlanma maliyetlerini azaltan bir gelişme olmuştur. Kurumlarımızın mali kaynak temininde kolaylıklar getiren bu düzenleme, bankacılık sisteminin daha etkin bir şekilde çalışmasına da önemli bir katkıda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA