Gelirler İdaresi Başkan Vekili Arıoğlu'dan Açıklama

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Vekili Osman Arıoğlu, Asgari Geçim İndiriminin, Asgari Ücretlilerinin Vergi Dışında Tutulması İçin Çok Önemli Bir Mihenk Taşı Olduğunu Söyledi.

Gelirler İdaresi Başkan Vekili Arıoğlu'dan Açıklama

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Vekili Osman Arıoğlu, asgari geçim indiriminin, asgari ücretlilerinin vergi dışında tutulması için çok önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 9. Sosyal Politika Gündemi toplantısı düzenlendi. TİSK Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Gelir İdaresi Başkan Vekili Osman Arıoğlu, ücretlilerin geçtiğimiz yıllarda yararlandığı vergi iade zarflarında zaman zaman geçersiz ve sahte fişler kullandıklarını söyledi. Bu durumun kendileri için verimli bir inceleme olmaması üzerine vergi iade zarfları uygulamasından vazgeçtiklerini kaydeden Arıoğlu, "Gelinen noktada amaç hizmet etmekten çıktı. Bundan dolayı denetimi üretim aşamasından başlayıp sadece mal boyutu ile değil, nakit hareketi izleme noktasına gelindi. Bu sistem, isabet yönünde olumlu bir artışı ortaya çıkardı. Dolayısıyla çalışanların vergi iadelerini toplamalarına gerek olmadığına karar verdik" dedi.

TBMM'de görüşülecek Gelir Vergisi Kanunu ile asgari geçim indiriminin uygulanmaya başlanacağını belirten Arıoğlu, "Asgari geçim indirimi, asgari ücretlilerinin vergi dışında tutulması için çok önemli bir mihenk taşıdır. Türkiye için önemli olan yatırım, üretim ve istihdam arttırılmasıdır. Bunun için daha çok pedal çevirmemiz gerekecek. Öncelikle mali disiplin, yatırım, istihdam ve müteşebbis işbirliği anlayışla çalışmaktır" dedi.

Vergi sisteminin temel sorunlarının; vergi oranlarının yüksek ve vergi yükünün ağır olması, gelir vergisinin tabana yayılmamış olmaması, mükellef sayısındaki yetersizlik, vergide eşitlik ve adaletin olmaması olduğunu savunan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ise, Gelir Vergisi Kanunu'nun net ve anlaşılır bir dille yeniden yazılması, beyannameli mükellef sayısının artırılarak vergi tabanının genişletilmesi, vergilendirmede temel ilke olan adil vergilendirme sisteminin hayata geçirilmesi ve en önemlisi yatırımın ve istihdamın önünde büyük engel oluşturan vergi yükünün azaltılması gerektiğini ifade etti.

Kanunda yer alan asgari geçim indirimi sisteminin kendileri tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydeden Kudatgobilik, "Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün kademeli olarak azaltılması yönündeki görüşlerimizin hükümetimizce de benimsendiğini görmek bizleri sevindirmektedir. Tasarı ile kaldırılması düşünülen ücretlilerden vergi indirimi uygulamasının alışverişlerde belge alınması yönünde oluşturacağı boşluğu telafi edecek düzenlemelerin yapılması, dolayısıyla zaten son derece büyük boyutlarda olan ve haksız rekabet oluşturan kayıt dışı ekonominin daha da genişlemesinden önlenmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

(BK-OK-OK-E)

Kaynak: İHA