Ankara: Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetimi Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Kabul Edildi - Haberler
Haberi Paylaş

Ankara: Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetimi Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Kabul Edildi

Ankara: Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetimi Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Kabul Edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve KHK'lerde (Kanun Hükmünde Kararname) değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıyla Ziraat Bankası'nın bilgisayarlarındaki arıza sonucu çalışanların Tasarrufa Teşvik Fonu hesabından fazladan ödenen ortalama 96 YTL, 12 taksitte tahsil edilecek. Sistemden çıktıkları için devlet ve katkı payını alamayan 183 bin kişi davalarını geri çekmeleri halinde hakları olan payı alabilecek.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve KHK'lerde (Kanun Hükmünde Kararname) değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıyla Ziraat Bankası'nın bilgisayarlarındaki arıza sonucu çalışanların Tasarrufa Teşvik Fonu hesabından fazladan ödenen ortalama 96 YTL, 12 taksitte tahsil edilecek. Sistemden çıktıkları için devlet ve katkı payını alamayan 183 bin kişi davalarını geri çekmeleri halinde hakları olan payı alabilecek.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarının komisyon görüşmeleri sırasında 35 önerge verilerek değişiklik yapıldı. Yasama dönemi bitmeden Genel Kurul'da ele alınarak yasalaştırılacak olan tasarıyla getirilen düzenlemelere göre, "Kişilerin bireysel emeklilikle ilgili birikimlerinin asgari ücret kadar olan tutarı, hacz, rehn ve iflas kapsamı dışına çıkarıldı. Ziraat Bankası'nın bilgisayarlarındaki arıza sonucu Çalışanların Tasarrufa Teşvik Fonu hesabından fazladan ödenen ortalama 96 YTL, 12 taksitte tahsil edilecek. Sistemden çıktıkları için devlet ve katkı payını alamayan 183 bin kişiye de davalarını geri çekme şartıyla bu payların ödenmesi hükmü eklendi. Büyükşehir belediyelerinin Hazine'ye olan borçlarının yeniden yapılandırılması için tanınan süre, 30 Temmuz 2006'ya kadar uzatıldı. Bireysel emeklilik sisteminin düzenli işletilmesini sağlamak için bir 'Emeklilik Gözetim Merkezi' kurulacak. Hazine Müsteşarlığı, özel hukuk hükümlerine göre kurulu bir tüzel kişiliği, 'emeklilik gözlem merkezi' olarak görevlendirebilecek. Hayat branşı ve diğer alanlarda faaliyet gösteren sigorta şirketleri de bu merkezlere üye olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkeler, yabancı ülkelerin kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyumlarına nakdi hibe vermeye ve bu yöndeki anlaşmaları imzalamak için Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerini tayine, Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu olacak. Söz konusu hibe tutarları, Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak. Nakdi hibe anlaşmalarına ilişkin hazırlık, temas ve müzakereler Müsteşarlık tarafından yürütülecek ve Dışişleri Bakanlığı ile istişare edilerek sonuçlandırılacak" maddeleri benimsendi.

TASARIDAKİ DİĞER MADDELER

Bunun yanında tasarıda, "Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkeler, yabancı ülkelerin kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyumları ile yapılacak ayni hibe anlaşmalarına ilişkin hazırlık temas ve müzakereler ise ilgili kuruluşlar tarafından yürütülerek sonuçlandırılacak. Ayni hibe anlaşmalarını imzalamak için Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerini tayine, ilgili bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Hibe vermeye ilişkin anlaşmalar, Bakanlar Kurulu kararıyla anlaşmada aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Bu düzenleme, savunma ve güvenlik amaçlı hibeler için uygulanmayacak. Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke garantisi vermeye, verilen garantilerin şartlarında değişiklik yapmaya, borç ve hibe vermeye, DPT Müsteşarlığı'nın uygun görüşüyle gerçekleştirilmesi ivedi ve zaruri olan projeleri tespit etmeye ve gerektiğinde tespit edilen bu projelere dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılmasına karar vermeye, müsteşarlığın görüşü ve bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Teknik ve ekonomik açıdan yapılabilirliği de dahil olmak üzere projeyle ilgili her türlü sorumluluk, ilgili kuruluşa ait olacak. Dış proje kredisi kullanımlarına ilişkin olarak sadece dış borç kaydı ve dış borcun muhasebeleştirilmesi, müsteşarlığın sorumluluğunda olup, kullanımların usulüne uygunluğu da dahil olmak üzere kullanımlara ilişkin sorumluluk, kullanıcı kuruluşlara ait olacak" maddeleri yer alıyor.

Tasarıda ayrıca, "Risk hesabına yapılan ödemeler hariç olmak üzere, dış borcun ikrazı ve ikrazen ihraç edilmiş olan devlet iç borçlanma senetleri suretiyle kullandırılan finansman imkanları için müsteşarlığa ödenen ana para dışındaki taksit tutarları ile gecikme faiz ve cezaları, bütçeye gelir kaydedilecek. Ayni nitelikli hibe yardımlar, hibe tanımını içinde yer alacak mali yıl içinde sağlanacak garantili imkanının ve ikrazen kullandırılacak dış borcun limiti, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek. Büyük bölümü kamu yönetimi ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanunun yürürlüğü öncesinde sağlanmış olan doğal afet ve sosyal yardım projelerine ait kredilerden bütçeleştirilmeden kullanılmış olan ve alacak takibi yapılamayan kredi tutarlarına ilişkin hesapların, bütçenin gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendirilmeksizin terkinine, Maliye Bakanı yetkili kılınıyor. Devlet üniversitelerinin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için 1 Ocak 2006 tarihinden önce imzalanan dış kredi anlaşmaları çerçevesinde sağlanan krediler, bu kuruluşlara tahsisli olarak kullandırılmaya devam edilecek" maddeleri bulunuyor.

DSİ YENİDEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ YAPABİLECEK

Tasarının diğer maddeleri de şu şekilde sıralanıyor:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kapsamında oluşturulacak program ve projelerin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyeti'nin borçlu sıfatıyla sağlayacağı kredileri, anılan fona bütçenin gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendirilmeksizin tahsis etmeye, bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak. DSİ, yeniden hidroelektrik santrali yapabilecek. Çok amaçlı barajlar (sulama ve elektrik üretimi) ile Elektrik Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında yer alan projeler, lisans alınmasına gerek olmaksızın DSİ tarafından yapılabilecek veya yaptırılabilecek. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi'ne, faaliyet konularıyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu'nca görev verilebilecek. Bu görevden doğacak alacak, Hazine Müsteşarlığı'nca tespit edilerek karşılanacak. Primleri bakanlıkça belirlenen sigortalar, ihale konusu edilemeyecek, bakanlık da bu sigortaların sigorta şirketleri tarafından temini usullerini belirlemeye yetkili olacak. Böylece bankanın ihracata yönelik desteklerinin artırılması amacıyla Türk Eximbank'ın, politik risk kapsamında kullandırdığı kredilerle ilgili olarak geri dönüşlerin ve bankanın faaliyet karından hazine hesabına isabet eden temettü tutarları, banka sermayesine ve bankanın politik risk alacaklarına mahsup edilmesi yetkisi alınıyor. Ziraat Bankası ve Halk Bankası'ndaki kamu hisselerinin ve bankaların iştiraklerinin kamu hisselerinin, kapsam ve programa alınmadan özelleştirilmesine ilişkin olarak özelleştirme yönteminin belirlenmesi, değer tespit ve ihale işlemleri ile kamu paylarının devreni ilişkin her türlü sözleşmenin imzalanmasına dair işlemler, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca yürütülüp sonuçlandırılacak. Bireysel emeklilik şirketlerinin, şirket katkı paylarını yatırama yönlendirmeleri zorunluluğu hüküm altına alınırken, bunun aksine hareket edenlere ceza verilecek. Sesli, görüntülü ve kablosuz internet hizmeti sağlayacak olan ve kamuoyunda '3. kuşak GSM' olarak adlandırılan GSM operatörlerinden de yüzde 15 Hazine payı alınacak. Ziraat ve Halk Bankaları'nın yönetim kurulları, personel alımında yetkili olacak. Bankaların personel alımında kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımına ilişkin mevzuat uygulanmayacak. Türkiye Halk Bankası'nın, sembolik olarak 2 bin 600 kişide bulunan 200 bin 455 hissesinin her birinin değeri 1 YTL'ye yükseltilirken, 47 YTL olan hisselerin toplamı 473 bin YTL'ye çıktı."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title