En düşük GSYH Türkiye'de

Satın alma gücü paritesi (SAGP) ile AB ülkelerinde kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 100 olarak alındığında, Türkiye 29 puan ile son sırada kalıyor. . Türkiye İstatistik

En düşük GSYH Türkiye'de