Danıştay, Bakanlığın ÇED Olumlu Raporunu Bozdu

Danıştay, Bakanlığın ÇED Olumlu Raporunu Bozdu

Danıştay, Bartın'da kurulması planlanan termik santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği ÇED olumlu raporunu bozdu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde kurulması planlanan termik santral için verilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu Danıştay 14. Dairesi tarafından bozuldu.

HEMA Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bartın'ın yeşil ile denizin buluştuğu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kurmayı planladığı termik santral için verilen 'ÇED olumlu' kararının iptali için Bartın Platformu, 7 Kasım 2016 tarihinde topladığı 2 bin 19 imza ile Zonguldak İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

MAHKEME KARARI İPTAL ETMEDİ

Zonguldak İdare Mahkemesi 'ÇED olumlu' kararını iptal etmedi. Bunun üzerine aralarında muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 2 bin 2 kişi temyiz isteminde bulundu. Danıştay 14. Dairesi'nde, Zonguldak İdari Mahkemesi'nin 20 Nisan 2018 tarihinde verdiği kararın usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istemi ile açılan dava görüldü.

DANIŞTAY KARARI BOZDU

Danıştay 14. Dairesi oy birliği ile "Kömür Hazırlama Tesisi Projesi ile Hema Termik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi'nin ve Hema Limanı projesinin entegre proje niteliğinde olduğu, dolayısıyla bu projelerin çevresel etkilerinin kümülatif olarak ve aynı ÇED sürecinde değerlendirilmesi gerekirken, entegre bir projenin tüm etkilerinin bir bütün olarak en başta değerlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin de ona göre belirlenmesi olanağının ortadan kaldırılmasına sebebiyet verecek şekilde, projenin parçalara ayrıldığı dikkate alındığında Kömür Hazırlama Tesisi ve Hema Limanı projesinden ayrı olarak verilen dava konusu Hema Elektrik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesiyle ilgili ÇED Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığından davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle Zonguldak İdare Mahkemesi'nin 20 Nisan 2018 günlü kararının bozulmasına." yönünde karar verdi.

BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI

Danıştay, Bartın ve Amasra'da büyük sevinç yaratırken, yarın Bartın Platformu'nun konu ile ilgili açıklama yapacak.

Kaynak: DHA