Çimentoda iptal kararı

Rekabet Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Ekim ayında satış ihaleleri gerçekleştirilen Uzan grubu çimento fabrikalarından Gaziantep Çimento'nun Sanko'ya, Ladik

Çimentoda iptal kararı