ÖDP Genel Başkanı Uras, Tuzla'daki ölümleri sordu

ÖDP Genel Başkanı Uras, Tuzla'daki ölümleri sordu

ÖDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, son günlerde iş kazaları soncu ölümlerin yaşandığı Tuzla Tersaneler bölgesindeki iş yerlerinde, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği'ne uygun davranılıp davranılmadığını sordu.

ÖDP Genel Başkanı Uras, Tuzla'daki ölümleri sordu

ÖDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, son günlerde iş kazaları soncu ölümlerin yaşandığı Tuzla Tersaneler bölgesindeki iş yerlerinde, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği'ne uygun davranılıp davranılmadığını sordu.

Ufuk Uras, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesiyle, Tuzla Tersaneler Bölgesinde iş kazası sonucu gerçekleşen ölümleri Meclis gündemine taşıdı. Uras, söz konusu bölgenin adeta ''İşçi mezarlığı'' haline geldiğini, 2005'de 8, 2006'da 10, 2007 yılında da 15 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması' konusundaki yükümlülükleriyle ilgili işverenleri denetleyip denetlemediğini öğrenmek isteyen Uras, yapılan denetimlerin sonuçlarının neler olduğunu, iş kazalarında, işveren tarafından iş güvenliği tedbirlerinin alınmamasının payının ne olduğunu sordu. Uras, önergesinde şu sorulara yer verdi:

''Tersanelerdeki iş güvencesizliği, hukuk dışı taşeronlaştırma, parçalı sigortalılık, sendikal örgütlenme önündeki engeller gibi hususların üzerine gidilmiş midir? İş yerlerinde, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine uygun davranılıp davranılmadığı tespit edilmiş midir? Tuzla Tersaneler bölgesinde kayıt dışı istihdamın önüne geçebilmek için bakanlık hangi önlemleri almayı düşünmektedir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sağlık birimlerini ve hizmetlerini yeterli bulmakta mıdır? Bu konuda, iyileştirme planlanmış mı?''