ALTHUSSER HABERLERİ

ALTHUSSER HABERLERİ

Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi Ulus devletin temel parametresinin insanları zorla koşullandırarak total bir ulus yaratmak olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti: "Ulus devlet siyasi otoriteye itaat is...ALTHUSSER 11.5.2018
Sermayenin Mikropolitikası Kitabı Bugün kapitalist üretim tarzı ile öznelliğin üretimi arasında nasıl bir ilişki var? Bu ilişkiyi birini diğerine indirgemeden veya insan doğası gibi belirsiz bir kavrama yaslanmadan...ALTHUSSER 14.11.2014
Tarihten Güncelliğe Kitabı Türkiye toplumunun 1970'li yıllarda yaşadığı çalkantı içinde gündelik hayat ve "küçük şeyler", "ayrıntı"lar üzerine düşünmek çok da gerekli görülmüyordu. Murat Belge'ye göre o yıll...ALTHUSSER 6.11.2014