Giriş Tarihi: 27.05.2024

YALOVA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

 

T.C.
YALOVA4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı: E.20044794-2024/286-Ceza Dava Dosyası
İLAN METNİ
ESAS :2024/286KARAR :2024/299

Mahkememizin 22.03.2024 tarihli, 2024/286 Esas-2024/299 Karar sayılı kararı ile sanıkhakkında 2022 tarihli Tehdit, Hakaret suçundan verilen görevsizlik kararı sanığın Mahkememize bildirdiği adreslere tebliğ edilememiş, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapma zorunluğu doğmuştur. Sanık hakkında, Mahkememizin 22.03.2024 tarihli, 2024/286 Esas-2024/299 Karar sayılı kararı ile 2022 tarihli Tehdit, Hakaret suçundan; CMK 3,4,5maddeleri gereğince mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, Sanık hakkındaki eylemin 5237 sayılı TCK'nun 148/1, 150/1 maddesi gereğince hukuki alacağı tahsil amacıyla yağma suçu kapsamında kalabileceği, sanığın iddia olunan hakaret eylemine yönelik olarakda eylemin tek bir mesajla gerçekleşmesi delillerin ve tarafların ortak oluşu, atılı suçlar arasında bağlantı bulunması ve delil değerlendirmesinin her iki suç yönünden de birlikte yapılmasının zaruret arzetmesi nedeniyle hakaret suçundan da mahkememizin görevsizliğine dosyanın görevli NÖBETÇİYALOVA AĞIRCEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE karar verildiği kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olduğu hususlarının ilanen tebliğine,
7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı sanığa İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02038982
#ilangovtr
title