Giriş Tarihi: 11.06.2024

SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/314 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Kütahya İli, Simav İlçesi, Gökçeler Köyü
MEVKİİ: Kancaboğazı Mevkii
PARSEL NO: 696 parsel numaralı
MALİKİN ADI VE SOYADI:Hatice Başoğlu - 24263298264 (ÖLÜ)
Salih Başoğlu -24260298328 (Hatice Başoğlu Mirasçısı- Tapu Maliki)
Gökçeler Küme Evleri 111/Simav Kütahya
Fatma Açıkgöz - 24257298492 (Hatice Başoğlu Mirasçısı- Tapu Maliki)
Gökçeler Küme Evleri 167/1Simav Kütahya
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: Kütahya İl Özel İdaresi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/314 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02045084
#ilangovtr
title