Giriş Tarihi: 27.05.2024

SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN
T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/200 Esas
DAVALILAR : İLKER DİPLİ,SEVAL UYAR
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davasına ilişkin olarak; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 05/11/2024 günü saat 09.15duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02038425
#ilangovtr
title