Giriş Tarihi: 03.04.2024

RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. RİZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı  : 2017/211 Esas

Konu  : İlan Metni

28/12/2023

İLAN METNİ

Davacı Nurettin SARI vekili Av. Handan Demircan KULAKSIZ tarafından davalı Münir MÜŞTAKOĞLU ve arkadaşları aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca;

Davalı Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Kurbu Mullaahmet Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet ve Feruzan'dan olma 31/08/1966 d.lu Adnan Sadık LEVENT'in adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Davacılar tarafından Rize İli Derepazarı İlçesi Börücek Köyü 123 ada 1 parsel üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla davalı Adnan Sadık LEVENT'in işbu dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmesi gerektiği, duruşma gününün 02/07/2024 günü saatinin ise 09:40 olduğu, davalının duruşmaya gelmediği ve kendisini vekille temsil etmediği taktirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02011770
#ilangovtr
title