Giriş Tarihi: 22.04.2024

NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/355 Esas

              Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Aydın İli Kuyucak İlçesi Horsunlu Mahallesi Uzunbük Mevkii 333 Ada 34 Parsel sayılı 2.443,50 m² yüzölçüme sahip taşınmaz hakkında Türk Medeni Kanununun 713/4-5 maddesi uyarınca ilandır.

              Dava Konusu Taşınmaz: Aydın İli Kuyucak İlçesi Horsunlu Mahallesi Uzunbük Mevkii 333 Ada 34 Parsel sayılı 2.443,50 m² yüzölçüme sahip taşınmaz

Davacı Adı Soyadı:                       Davalılar Adı Soyadı                          Dava:
ÜMMÜ GIREP                                MALİYE HAZİNESİ NAZİLLİ              Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin yukarıda numarası belirtilen dosyasına başvurmaları için gereği ilan olunur.16/04/2024

Basın No: ILN02020292
#ilangovtr
title