Giriş Tarihi: 27.05.2024

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/259 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/259 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Bu ilanımız aynı zamanda taşınmaz hissedarlarından adresleri tespit edilemeyen İbrahim kızı ELİFE TEKİN ile Mehmet oğlu İBRAHİM ALTUN yönünden İLANEN TEBLİGAT MAHİYETİNDEDİR
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, BİLECİK Mahalle/Köy, 181 Ada, 70 Parsel, bahçe nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Bilecik Mahallesi, Söğütluharım Mevkii Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 231,45 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar planında Tarım sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 162.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 13:30
-
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 13:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 13:30
-
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, BİLECİK Mahalle/Köy, 181 Ada, 489 Parsel, bahçe nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Bilecik Mahallesi, Çadıralam MevkiiSelçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 8.917,86 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar planında Ağaçlandırılacak (Sulama) alanısahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 5.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 13:40
-
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 13:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 13:40
-
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 13:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, BİLECİK Mahalle/Köy, 181 Ada, 490 Parsel, bahçe nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Bilecik Mahallesi, Çadıralma Mevkii Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 1.122,57 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar planında Ağaçlandırılacak (Sulama) alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 675.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 13:50
-
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 13:50
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 13:50
-
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 13:50

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, BİLECİK Mahalle/Köy, 181 Ada, 482 Parsel, bahçe nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Bilecik Mahallesi, Çadıralma Mevkii Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 21.601,01 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım imar planında Ağaçlandırılacak (Sulama) alanı sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 11.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 14:00
-
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 14:00
-
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, BİLECİK Mahalle/Köy, 269 Ada, 14 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Bilecik Mahallesi, Köyiçi Mevkii Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 352,92 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 ölçekli Uygulama imar planında 2 kat mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 425.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 14:10
-
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 14:10
-
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:10

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, BİLECİK Mahalle/Köy, 265 Ada, 2 Parsel, avlulu kerpiç ev nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Bilecik Mahallesi, Köyiçi Mevkii Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 402,91 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 ölçekli Uygulama imar planında 2 kat mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 14:20
-
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 14:20
-
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:20

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02037259
#ilangovtr
title