Giriş Tarihi: 03.04.2024

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/238 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/238 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Selçuklu İlçe, BAŞARAKAVAK Mahalle/Köy, 264 Ada, 14 Parsel, tarla ntelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi    : Başarakavak Mahallesi, Mehram Ağzı Mevkii Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü    : 9.729,14 m2

Arsa Payı    : Tam

İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında TARIM ALANI- AKARSU SAHASINA isabet etmektedir.

Kıymeti: 3.000.000,00 TL

KDV Oranı   : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:35
-
Bitiş Tarih ve Saati         : 30/05/2024 - 10:35
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 10:35
-
Bitiş Tarih ve Saati         : 27/06/2024 - 10:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri   : Konya İl, Selçuklu İlçe, BAŞARAKAVAK Mahalle/Köy, 179 Ada, 49 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi   : Başarakavak Mahallesi, Acıelma Mevkii Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü   : 2.018,77 m2

Arsa Payı   : Tam

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planda tarımsal niteliği korunacak alana ve Yol sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti: 1.312.000,00 TL

KDV Oranı   : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:50
-
Bitiş Tarih ve Saati         : 30/05/2024 - 10:50
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 10:50
-
Bitiş Tarih ve Saati         : 27/06/2024 - 10:50

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri   : Konya İl, Selçuklu İlçe, BAŞARAKAVAK Mahalle/Köy, 266 Ada, 3 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi   : Başarakavak Mahallesi, Bozyer Mevkii Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü   : 2.897,55 m2

Arsa Payı   : Tam

İmar Durumu   :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında TARIM ALANI- AKARSU SAHASINA isabet etmektedir.

Kıymeti   : 900.000,00 TL

KDV Oranı   : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:10
-
Bitiş Tarih ve Saati         : 30/05/2024 - 11:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 11:10
-
Bitiş Tarih ve Saati         : 27/06/2024 - 11:10

22/03/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02011990
#ilangovtr
title