Giriş Tarihi: 03.04.2024

KONYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. K O N Y A 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No  : 2023/624

Karar No  : 2023/687

İLAN

Nitelikli hakaret suçundan sanık Mustafa MAHİR hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda; sanığa ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27.10.2023 tarihli karar ile Adnan ve Rubadiye oğlu, Belçika-22.12.1979 D.lu Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Karakoç nüfusuna kayıtlı sanık Mustafa MAHİR'in "Nitelikli hakaret" suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildiği, söz konusu kararın bildirmiş olduğu adres itibarı ile kendisine tebliğ edilemediği, UYAP kayıtlarındaki sanığın mernis adresinin yeterli olmadığı, bildirmiş olduğu yurt dışı adresi itibarı ile tebliğ yapılamadığı, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı anlaşılmakla 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 gün içinde mahkememize veya sanığın bulunduğu Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyan ile ya da verilecek bir dilekçe ile İTİRAZ talebinde bulunabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 28.03.2024

Basın No: ILN02012094
#ilangovtr
title