Giriş Tarihi: 27.05.2024

KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

İLAN
T.C.
KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2022/612 Esas

Davacı Burhan Soylu Tarafından davalılar Şahinde Gök ve arkadaşları aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasında davacı ile davalıların Kırşehir İli, Merkez İlçesi Yenice Mahallesi Garipler Mevkinde bulunan 2836 ada 6 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmaz ile Kırşehir İli, Merkez İlçesi Yenice Mahallesi Garipler Mevkinde bulunan 2837 ada 4 parsel sayılı arsa vasfında taşınmaz da ortaklığın satış yolu ile giderilmesi için dava açılmış olup, açılan davanın yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince davalı Şahinde Gök'ün yapılan araştırmalara rağmen bugüne kadar dava dilekçesi duruşma günü tebliğ edilememiş ve davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalı Şahinde Gök'ün dava dilekçesinde belirtilen hususlara karşı HMK 317/2 maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, delillerinizi ibraz edebileceğiniz varsa ilk itirazlarını bildirmeniz, cevap dilekçesi ibraz etmediğiniz taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve Durusma Günü olan 13/06/2024 günü saat: 10:45'da duruşma salonunda dışında hazır bulunmanız, geçerli bir mazeretiniz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde HUMK'un 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve sonuçlanacağı buna dair tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptı, duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02038803
#ilangovtr
title