Giriş Tarihi: 11.06.2024

KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.KAHRAMANMARAŞ
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2022/713 ESAS
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Tekir Mahallesi mevki fen bilirkişi raporunda A harf ile gösterilen bahçe olarak kullanılan 2689,73 m² olarak kullandığı taşınmazının kendi adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Dava konusu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 Ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri Yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02045680
#ilangovtr
title