Giriş Tarihi: 15.05.2024

İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.
İZMİR
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/586 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/586 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, KARABAĞLAR Mahalle/Köy, 30198 Ada, 2 Parsel taşınmaz
Adresi : İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Aşık Veysel Mahallesi, 5753/3 Sokak, No: 3 Karabağlar/İzmir
Yüzölçümü : 109,00 m2
İmar Durumu :İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Aşık Veysel Mahallesi 30198 Ada, 2 parsel taşınmazın 1/1000 ölçekli Osman Aksüner – Aşık Veysel Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planında yol gövdesine isabet etmekte, plan notlarının 1.16 maddesine istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18-23. Maddesi hükümlerine tabidir.
Etüd Proje Müdürlüğünün 12.07.2023 tarih ve E.207904 sayılı yazısında, İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Aşık Veysel Mahallesi, 30198 ada 2 parselin kentsel dönüşüm alanında yer almadığı, ayrıca İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın Mahalleleri ile Buca ilçesi, Seyhan Mahallesi s
ınırları içerisinde yer alan yaklaşık 191 hektarlık alanın, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 06.06.2013 tarih ve 2013/4919 sayılı Bakanlar Kurulu’nun kararı ile “Riskli Alan” ilan edildiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 4.200.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: H:İZMİR BELEDİYESİ LEHİNE 582,25M2 LİK KISIMDAN BU PARSEL ALEYHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI 14/10/1965 TAR. 5912 YEV.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 15:00
-
Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 15:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 15:00
-
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 15:00

25/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02031883
#ilangovtr
title