Giriş Tarihi: 11.06.2024

İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
İZMİR
6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2018/1433 Esas 29/05/2024 Konu : İLANİLAN
T.C. İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2018/1433
DAVALI: Cengiz AKYAZILILAR
Davacı , SEVDAR ŞEN ile Davalılar , ARMAĞAN AKYAZILILAR, AYHAN UYGAR, AYLA AÇIKGÖZ, AYNUR ARPACI, CENGİZ AKYAZILILAR, CÜNEYT AKYAZILILAR, ECE AKYAZILILAR, EGE AKYAZILILAR, EMİNE SABAHAT VURAN, FİDAN ZORBA, FUAT AKYAZILILAR, GÜLER ENGİNÖZ, GÜLLİNAR AKYAZILILAR, HAMİT ZORBA, LATİFE TATLI, MACİDE AKYAZILILAR, MEHMETVEFA BULUT, MURAT AKYAZILILAR, NURTEN AKYAZILILAR, OKTAY AKYAZILILAR, RUHİ CEM AKYAZILILAR, SEVİNÇ ENGİNÖZ, YUSUF ZORBA, ZAFER ENGİNÖZ arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;
Mahkememizce davalılardan Cengiz AKYAZILILAR adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle adı geçen davalıya 25/10/2024 günü saat: 10.05' de İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi, duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı tebligat yasasının 28-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 29/05/2024

Basın No: ILN02045716
#ilangovtr
title