Giriş Tarihi: 27.05.2024

İZMİR 19. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No : 7

T.C.
İZMİR
19. İCRA DAİRESİ'NDEN
İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN
İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO: 2020/1585 ESAS
ALACAKLI: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI,
VEKİLİ: Av. Erdem Hekimoğlu(TBB No: 114281)
Şehit Fethi Bey Cad. No:26 Kat:5 Konak/İzmir Konak / İZMİR
BORÇLU: ŞENER BAYYURT, TC :52972711576
BORÇ MİKTARI: 3.654.944,42 TL.
İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 24/05/2024

Basın No: ILN02038893
#ilangovtr
title