Giriş Tarihi: 15.05.2024

İSTANBUL 21. İCRA CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL 21. İCRA CEZA MAHKEMESİ

İstanbul 21. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2023/96 Esas sayılı dosyasında Müşteki ABDÜSSELAM SEYİT tarafından Sanık ANAS SAİDOV aleyhine "Alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek " suçuna istinaden dava açılmış olup, duruşması 11/07/2024 günü saat 11:48'e bırakılmıştır. CMK 145 ve 253, İİK 349.md. gereğince ekli dilekçedeki suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, bu suçtan sorumluluğunuzu kabul edip etmediğiniz, alacaklının suçtan doğmuş olan zararının tümünü veya bir kısmını veya zararlarını gidermeyi kabul edip etmediğinizi bildirmeniz, uzlaşmayı kabul edip gerekli ödemeyi yaptığınızda davanın düşeceği hususları iş bu ilamın tebliğinden itibaren 7 gün sonra Sanık ANAS SAİDOV'a tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02031795
#ilangovtr
title