Giriş Tarihi: 22.04.2024

İSKENDERUN 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSKENDERUN 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2019/336-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlan

15/04/2024

İ L A N

Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/09/2023 tarihli ilamı ile 5 ay hapis cezası kararı verilen; Mahmut ve Şemse oğlu 01/01/1996 Suriye doğumlu sanık Ali Muhammet tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02018248
#ilangovtr
title