Giriş Tarihi: 03.04.2024

HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ  L  A  N

T.C. HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO   : 2021/940 Esas

DAVALI   : HASIMSIZ

Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Enver ÖZDEMİR tarafından mahkememize açılan Kayyımlık (Kayyım Atanması) davasının yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Hatay ili, Antakya ilçesi, Üzümdalı Mahallesinde bulunan 148 ada 21 nolu parsel maliki Kara Hasan oğlu Mehmet hakkında yapılan tahkikatta adı geçenin tanınmadığı, nerede oturduğunun bilinmediği, adı geçen şahsın maliki bulunan 148 ada 21 nolu parselde Türk Medeni Kanunu'nun 427. Maddesi gereğince İl Defterdarının Yönetim Kayyımı olarak tayin edilmesi talep edildiğinden, buna ilişkin davanın duruşması 21 Mayıs 2024 günü saat 09:28'te Hatay 2. Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda 2021/940 Esas sayılı dosya ile yapılacaktır,

Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/03/2024

Basın No: ILN02011769
#ilangovtr
title