Giriş Tarihi: 22.04.2024

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N D I R

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2023/285

Bursa ili Gemlik ilçesi Büyükkumla Mah. Topçubayırı mevkiinde kain doğusu Kemal DEMİR'e ait zeytinlik , batısı Etlem ÖZ'e ait zeytinlik , kuzeyi Maliye Hazinesine ait çalılık , güneyi Ahmet Hüseyin ÖZ'e ait zeytinlik ile çevrili taşınmazın Harita ve Kadastro Mühendisi bilirkişisi Tolga YONTAR'ın 26/01/2024 tarihli krokili raporunda “A” harfiyle gösterilen 2.149,92 m² miktarındaki taşınmaz için davacı Hüseyin ÖZ tarafından tapusuz taşınmazın tescili talep edildiğinden; dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/285 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacı Hüseyin ÖZ adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.

Basın No: ILN02020288
#ilangovtr
title