Giriş Tarihi: 11.06.2024

DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DİKİLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/201 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Dikili ilçesi
MEVKİİ: Gazipaşa mahallesi
ADA NO: 440
PARSEL NO: 12
VASFI: Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ: 370 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: Yakup BOZKURT, Hilal PEHLİVAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ: 13/12/2023 tarih ve 04/1953 sayılı kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/201 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davanın yargılamasının DİKİLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/201 ESAS SAYILI DOSYASI ÜZERİNDEN YAPILACAĞI, DURUŞMASININ 24/09/2024 GÜNÜ SAAT 11.05 BIRAKILDIĞI, İLGİLİLERİN DİKİLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURABİLECEKLERİ,
Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bank Dikili Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR. 28/05/2024

Basın No: ILN02045708
#ilangovtr
title