Giriş Tarihi: 03.04.2024

DEMİRCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.DEMİRCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE BASİT USULDE YAPILDIĞINA  DAİR İLAN

DOSYA No:   2024/ 1  TEREKE

Akıncılar Mah. Akıncılar 5.Sk. No:6 Demirci/MANİSA adresinde mukim 48292529304 TC.Kimlik nolu AHMET DAYI’NIN terekesinin, Demirci  Sulh Hukuk  Mahkemesinin 28/11/2023 Tarih ve  2023/5 Tereke Esas, 2023/3 Karar sayılı Kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine, Memurluğumuzca  da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ  şekilde yapılmasını isteyebileceği.  İİK.nun 166. Ve 218.maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02012336
#ilangovtr
title