Giriş Tarihi: 15.05.2024

DARGEÇİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DARGEÇİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı :2024/27 Esas 06.05.2024 Mardin İli Dargeçit İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların MARDİN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI' na kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Dargeçit Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.Sıra Köy Ada-Parsel Malik Toplam Mülkiyet Alan(m²) Kamulaştırlan Alan(M²) Dosya Esas 1-Bahçebaşı Mahallesi (Köyü) Hacika Mevkii 160/328 - 1001,00 2024/27

Basın No: ILN02031359
#ilangovtr
title