Giriş Tarihi: 03.04.2024

CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ  L  A  N

T.C. CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO  : 2022/1022 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan dava konusu Adana ili Ceyhan ilçesi Kuzucak Mahallesi 125 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen ara karar gereği Adana ili Ceyhan ilçesi Kuzucak Mah/Köyü, Cilt No: 70, Hane No:210'da nüfusa kayıtlı Arslan ve Helga'dan olma Köln/Almanya 16/05/1969 d.lu 12229286844 T.C. kimlik numaralı Celal Hakkı Mete'ye; Adana ili Ceyhan ilçesi Kuzucak Mah/Köyü, Cilt No: 70, Hane No:210'da nüfusa kayıtlı Hansotto ve Mathilde'den olma Köln Zwickay/Almanya  29/10/1943 d.lu 12238286552 T.C. Kimlik numaralı Helga Mete'ye; Adana ili Ceyhan ilçesi Kuzucak Mah/Köyü, Cilt No: 70, Hane No:210'da nüfusa kayıtlı Arslan ve Helga'dan olma Köln/Almanya 01/04/1968 d.lu 12235286616 T.C kimlik numaralı Hülya Meryem Mete'ye; Adana ili Ceyhan ilçesi Kuzucak Mah/Köyü, Cilt No: 70, Hane No:210'da nüfusa kayıtlı Arslan ve Helga'dan olma Köln/Almanya 16/05/1969  d.lu 12232286770 T.C. Kimlik numaralı Yusuf Muzaffer Mete'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

Mahkememizce dava dilekçesinde tespit edilebilen sisteme kayıtlı adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebliğin yapılamadığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından  dava dilekçesi ve duruşma gününün 21/02/2024 tarihli celsede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/04/2024 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Davacı TMK'nun 644. ve devamı maddeleri gereğince iştirakın feshi davası açmış bulunduğundan tebliğ tarihinden itibaren 8 günlük kesin süre içerisinde taksim davası açmadığınız taktirde iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüleceği H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı , yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur

**İş bu karar 5070 sayılı kanun gereğince e-imza ile imzalanmıştır.**

Basın No: ILN02011930
#ilangovtr
title