Giriş Tarihi: 15.05.2024

BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ


T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/860
KARAR NO: 2023/832
Davacı Hanimi Karasoy vekili tarafından davalı Mustafa Karasoy aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:Yukarıda açıklandığı üzere;
Açılan davanın kabulüne,
1- Malatyaili,Arguvan ilçesi, Şotik Mah./Köy, C: 43 Hane:153 Bsn:12da nüfusa kayıtlı (45829588032 T.CKimlik Nolu) Memet ve Kadın' dan olma 23/11/1966 doğumluMUSTAFA KARASOY ile aynı hanedeBsn:32 'de nüf. Kayıtlı ( 45172709320 T.C Kimlik Nolu)Şükrü ve Ayşi'den olma11/02/1971 doğumlu HANİMİ KARASOY 'un TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
2-Davacı kadın lehine dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 2500,00 TL tedbir nafakası takdirine, hükmün kesinleşmesinden sonra yoksulluk nafakası olarak devamı iledavalıdan alınarak davacıya verilmesine,
3- 50.000,00 TL maddi ve 50.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, hükmün kesinleşmesinden sonra yasal faiz uygulanmasına,
4-Adli yardım kapsamında muaf tutulan ve alınması gereken269,85 TL başvurma harcı ve 269,85 TL peşin harç olmak üzere toplam 539,70 TL nin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
5-Adli yardım kapsamında suçüstü ödeneğinden karşılanan toplam 12.549 TL gider avansının davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 17.900,00 TL vekalet ücreti takdiri ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Yasa yolu açık olmak üzere (kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edilebileceği incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı) davacı vekilinin yüzüne karşı karar verildiği,
Mahkememizce verilen kararın adresi tespit edilemeyen davalı Mustafa Karasoy'a ilanen tebliğine karar verilmiş olmaklaiş bu karar davalı Mustafa Karasoy'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.09/05/2024

Basın No: ILN02031569
#ilangovtr
title