Giriş Tarihi: 03.04.2024

ANAMUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ  L  A  N

T.C. ANAMUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO   : 2024/43 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

       Dava konusu Mersin ili, Anamur İlçesi, Yukarıkükür Mahallesi 108 ada 184 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenler var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde yargılama yapılarak tescil istenen taşınmaza ilişkin karar verileceği hususu ilan olunur. 

Basın No: ILN02011805
#ilangovtr
title