Giriş Tarihi: 15.05.2024

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
2023/114 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Merkez Kılıçarslan Mah. 749 Ada, 6 Parsel,
Yüzölçümü : 303,73 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 3 kat
Kıymeti : 2.033.198,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 14:40
-
Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 14:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 14:40
-
Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 14:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Merkez Kılıçarslan Mah. 749 Ada, 7 Parsel,
Yüzölçümü : 366,81 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 4 kat
Kıymeti : 2.724.730,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 14:50
-
Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 14:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 14:50
-
Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 14:50

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02026801
#ilangovtr
title