Giriş Tarihi: 11.06.2024

AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
AKÇAABAT
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/13 esas 06/06/2024

İLAN METNİ
Davacı , Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İleDavalılar , Abidin Koskar, Bayram Koskar, Fatma Koskar, Hanım Mülayim, Hanife Birinci, Hatice Şahinbaş, Havva Öztürk, Hicabi Koskar, Kader Temirci, Kemal Koskar, Muharrem Koskar, Nazlı Kaya, Nuran Türkyılmaz, Seher Aksoy arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların Mahkememizin 2023/13 Esas sayılı dosyasında Bakanlık makamının 19/04/2016 tarih ve 2016/47 sayılı kararı ile kamulaştırma işlemi yapılacaktır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.
2023/13 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi :19/07/2024 Duruşma saati:10.20

Mahalle/KöyAda Parsel noKamulaştırılan alanTaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası
Akçaabat İlçesi
DoğanköyMah.
129 parsel1.609,00 m² taşınmazın 184,28 m2'lik kısmı1-FATMA KOSKAR
2-SEHER AKSOY
3-HİCABİ KOSKAR
4-ABİDİN KOSKAR
5-HANIM MÜLAYİM
6-HANİFE BİRİNCİ
7-HATİCE ŞAHİNBAŞ
8-HAVVA ÖZTÜRK
9-KEMAL KOSKAR
10-NURAN TÜRKYILMAZ
11-MUHARREM KOSKAR
12-BAYRAM KOSKAR
13-NAZLI KAYA
14-KADER TEMİRCİ
__________________________________________________________________________
Adres : AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Azim BARAN
Basın No: ILN02045841
#ilangovtr
title